„BIO SERVICE – warsztat przyjazny środowisku” zajmuje się organizacją kompleksowego odbioru odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności (odpadami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego oraz komunalnymi). Takie działanie jest koniecznością w czasach zwiększonej dbałości o środowisko naturalne przy coraz bardziej wyśrubowanych przepisach prawa. BIO SERVICE to także korzyści dla warsztatu, m.in. wzmocnienie wizerunku warsztatów wśród coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów, wyróżnienie warsztatu na tle konkurencji, nie zapominając o podniesieniu bezpieczeństwa pracy.

Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.