Zespół BIO Service

Podejmujemy działania zmierzające do podwyższania jakości świadczonych usług, aby zapewnić najwyższy standard obsługi naszym Klientom. Kładziemy szczególny nacisk na świadome i zgodne ze standardami zarządzanie odpadami.

Dopinguje nas entuzjazm dla przedsięwzięć na rzecz środowiska naturalnego. A sukcesy naszych klientów na tym polu są dla nas inspiracją do dalszego działania.

Wyznajemy zasadę: EKO(logicznie) może oznaczać EKO(nomicznie).

Wojciech Kopacz - Menedżer Projektu Bio Service

Grażyna Socha - Starszy Specjalista ds. Obsługi Sieci BIO SERVICE

Agnieszka Pęter - Administrator BS BIO

Jan Brzozowski - Specjalista ds. Obsługi Sieci BIO SERVICE