Czyszczenie separatorów

Separator to urządzenie służące do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych, oraz  oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Stosujemy go wszędzie tam, gdzie występuje konieczność oczyszczania wód z substancji ropopochodnych i zawiesin, np. auto myjnie, warsztaty samochodowe czy parkingi. Dzięki temu zbierające się ścieki, które przepływają przez separator są mechanicznie oczyszczane i nie zanieczyszczają środowiska, a pozostający w separatorach osad i zanieczyszczenia należy regularnie usuwać.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) czyszczenie separatorów oraz ich przegląd należy do ustawowych obowiązków podmiotów do których należą np. warsztaty. Ich częstotliwość powinna zostać wskazana w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym dla danego obiektu.

Oferujemy kompleksową usługę czyszczenia separatorów i osadników substancji ropopochodnych. Firmy, które w ramach BIO SERVICE współpracują z warsztatami posiadają zaplecze logistyczne,  a także wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia, które są wymagane przy wykonywaniu tego typu prac. Po wykonaniu usługi wydadzą również właściwe dokumenty, takie jak protokół wykonania prac serwisowych oraz kartę przekazania odpadu.

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę:

  1. Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych do 3,00 m3 pojemności – koszt 1000 zł
  2. Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych powyżej 3,00 m3 pojemności – koszt 1000 zł (podstawa) + 250 zł za każdy rozpoczęty m3
  3. Czyszczenie osadnika piasku i szlamu do 3,00 m3 – koszt 1000 zł
  4. Czyszczenie osadnika piasku i szlamu powyżej 3,00 m3 – koszt 1000 zł (podstawa) + 150 zł za każdy rozpoczęty m3
  5. Przegląd techniczny separatora jest wliczony w koszt usługi czyszczenia (w chwili wykonywania czyszczenia)
  6. Dodatkowy przegląd – koszt 300 zł.

  • Do przedstawionych w powyższej ofercie cen może zostać doliczona dodatkowa opłata związana z kosztem dojazdu. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
  • Ceny podane w ofercie są cenami netto.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi czyszczenia separatorów zapraszamy
do wypełnienia formularza.