Jeżeli kupujecie Państwo akumulatory i nie wiecie co zrobić ze starymi, zapraszamy do najbliższej filii Inter Cars SA w celu ich oddania. Dzięki specjalnemu programowi, BIO SERVICE połączył ekologię z doraźnymi korzyściami dla swoich klientów.

Klienci, którzy nawiążą bezpośrednią współpracę Inter Cars i podpiszą umowę z BIO SERVICE, otrzymają specjalny pojemnik z pokrywą do zbierania zużytych akumulatorów, obsługę oraz odbiór zapełnionych pojemników bezpośrednio z warsztatu. Po odbiorze pełnego pojemnika otrzymują Kartę Przekazania Odpadów.

Co to jest Karta Przekazania Odpadów w skrócie KPO?

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem potwierdzającym legalne pozbycie się odpadu. WZÓR

Zestawienie „Kart Przekazania Odpadu” służy do rocznego rozliczenia zużytych akumulatorów odebranych od klientów detalicznych w warsztacie lub sklepie. Na koniec roku powstaje również obowiązek złożenia rocznego sprawozdania zawierającego podsumowane dane z Karty Ewidencji Odpadu i Karty Przekazania Odpadu. Podmiot ma obowiązek złożenia takiego sprawozdania do 15 marca roku następnego, którego sprawozdanie dotyczy. Pełna ewidencja i kopie rocznych sprawozdań muszą być przechowywane przez 5 lat. Brak takich rozliczeń wiąże się z karami podczas kontroli ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Ochrony Środowiska.

Faktura VAT

Od 01.11.2019 roku do każdego przekazania złomu akumulatorowego należy wystawić fakturę z 23% VAT oraz adnotacją "mechanizm podzielonej płatności".WZÓR


CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTYM AKUMULATOREM I BATERIĄ OŁOWIOWĄ.
Kontakt

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i chcielibyście poznać więcej szczegółów dotyczących zbiórki złomu akumulatorowego, prosimy o kontakt z najbliższa filią Inter Cars SA lub osobą koordynującą odbiór zużytych akumulatorów:

Agnieszka Pęter

BIO SERVICE

bio-service@bio-service.pl

tel.: (022) 714 15 85