Formularz dotyczący usługi prania odzieży roboczej w Inter Cars S.A.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zgłoszenia zapytania, a ich niepodanie uniemożliwi jego złożenie. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi utylizacji odpadów. Dane będą przechowywane przez okres: do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości, ustawy o odpadach).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

* Pola wymagane