Rodzaj zwracanego odpadu

Odbiór zużytych opon

Recykling opon polega na oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz jej mechanicznym rozdrobnieniu. W ten sposób powstaje granulat, który jest wykorzystywany do produkcji szeregu przedmiotów, m.in.: nawierzchni boisk i placów zabaw, elementów bezpieczeństwa drogowego, czy mat hodowlanych.

Drugą możliwością wykorzystania zużytych opon jest odzysk energetyczny, czyli pozyskiwanie z nich energii cieplnej. Opony w całości lub rozdrobnione mogą być spalane jednak wyłącznie w bardzo wysokiej temperaturze w przystosowanych do tego przemysłowych piecach.
skład zużytych opon

Ważne informacje - opony

Poznaj warunki odbioru opon.
Co utylizujemy? icon
Co utylizujemy?
Opony osobowe, motocyklowe i ciężarowe.
Kod odpadu: 16 01 03
W jaki sposób jest odbierany? icon
W jaki sposób jest odbierany?
Bezpośrednio z warsztatu w przypadku przekazania 250 sztuk opon osobowych i motocyklowych lub od 30 lub  50 sztuk ciężarowych (w zależności od regionu).
Jak wyceniany jest odbiór opon? icon
Jak wyceniany jest odbiór opon?
W przypadku opon korzyścią dla klientów jest bardziej opłacalne rozliczenie według liczby opon, a nie ich wagi. Cena odbioru w zależności od regionu wynosi od 3,5 do 5 zł za oponę osobową oraz od 15 do 24 zł za oponę ciężarową.

Jak zgłosić odbiór opon?

Zobacz, jak krok po kroku wygląda odbiór opon z Twojego warsztatu.

1.

Logujesz się do systemu BS BIO.

2.

Wybierasz kod 16 01 03 jako rodzaj odpadu i wskazujesz jego ilość.

3.

Zgłoszenie trafia do Operatora Logistycznego, który ustala z Tobą datę odbioru.

4.

Operator odbiera odpady. Otrzymujesz potwierdzenie przejęcia odpadu w BDO oraz fakturę za usługę odbioru.
light bulb icon

Dlaczego utylizujemy opony?

Naturalny rozkład opony samochodowej lub motocyklowej trwa co najmniej kilkadziesiąt lat. w związku z czym według obowiązujących przepsiów nie mogą być składowane na wysypiskach śmieci. Ponadto w ich składzie znajduje się szereg kosztownych w pozyskaniu materiałów.

Dzięki współczesnej technologii części składowe zużytych opon mogą być ponownie wykorzystane także po tym jak przestaną one pełnić swoją motoryzacyjną. Podjęcie się odbioru opon oraz recyklingowi lub odzyskowi energetycznemu przyczynia się tym samym do efektywniejszego wykorzystania zasobów w gospdoarce.

Zobacz również

pozostałe usługi oferowane przez Bio Service
Partnerzy