1. Wróć do O nas
  1. O nas
  2. Usługi doradcze
Obowiązki środowiskowe dla warsztatów samochodowych - dokumenty, konsultacje, szkolenia

Obowiązki środowiskowe dla warsztatów samochodowych - dokumenty, konsultacje, szkolenia

Bio Service wspiera mechaników i właścicieli warsztatów w zakresie przestrzegania przepisów i wymogów formalnych. Użytkownicy platformy mogą skorzystać z konsultacji z ekspertami oraz usługi opracowania potrzebnych firmie raportów, zgłoszeń i wniosków.

Wśród usług, które można zamówić w Bio Service jest kompleksowa obsługa ewidencji BDO, opracowanie dokumentacji związanej z uregulowaniem opłaty środowiskowej, a także m.in. przygotowanie sprawozdań rocznych. Ponadto platforma Bio Service pozwala na zlecenia przeprowadzenie szkoleń dla pracowników m.in. w obszarze BHP i pierwszej pomocy. 
zarządzanie

Obszary usług doradczych Bio Service

Po rejestracji w Bio Service można skorzystać z szerokiego zakresu usług doradczych i prawnych. Ich szczegółowy cennik dostępny jest po zalogowaniu.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO.

Raport KOBiZE (z ewentualną rejestracją).

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Usługi prawne.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO.

Raport KOBiZE (z ewentualną rejestracją).

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Usługi prawne.

Udział pracowników w szkoleniu z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp dla grupy od 1 do 3 osób dla nowo zatrudnionych pracowników.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Konsultacje specjalisty ds. ochrony środowiska (w formie telefonicznej, e-mailowej).

Bieżące prowadzenie ewidencji odpadów (na podstawie przesłanych skanów Kart Przekazania Odpadów).

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.Opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ochrony ppoż. (z wyłączeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.

Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną lub Państwową Inspekcją Sanitarną.

Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz badań i pomiarów środowiska pracy.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadów w drodze do i z pracy wraz z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wraz z dokumentacją.

Przeprowadzenie kompleksowych kontroli w zakresie bhp i lub ppoż, wraz z pisemnym przedstawieniem pisemnych wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację braków i zagrożeń.

Zgłoszenie instalacji.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Zobacz również

pozostałe usługi oferowane przez Bio Service
Partnerzy