Jesteś tutaj:
Usługi doradcze

Usługi doradcze

Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej musi wywiązać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko lakierniczy), podlega pod różne obowiązki środowiskowe, których lekceważenie, naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Nie wiesz, czy spełniasz wszystkie wymagania i przepisy prawa?

Zarejestruj się i wypełnij ankietę. 

Zarejestruj się
Chmurka czatu

Obszary usług doradczych

Uzyskanie pozwoleń

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Zgłoszenie instalacji.

Wnioski i sprawozdania

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Raport KOBiZE (z ewentualną rejestracją).

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Usługi prawne.

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Konsultacje i kontrole

Konsultacje specjalisty ds. ochrony środowiska (w formie telefonicznej, e-mailowej).

Bieżące prowadzenie ewidencji odpadów (na podstawie przesłanych skanów Kart Przekazania Odpadów).

Przeprowadzenie kompleksowych kontroli w zakresie bhp i lub ppoż, wraz z pisemnym przedstawieniem pisemnych wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację braków i zagrożeń.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wraz z dokumentacją.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadów w drodze do i z pracy wraz z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej.

Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz badań i pomiarów środowiska pracy.

Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną lub Państwową Inspekcją Sanitarną.

Opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ochrony ppoż. (z wyłączeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.

Szkolenia

Przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp dla grupy od 1 do 3 osób dla nowo zatrudnionych pracowników.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Koszt wykonania usługi dostępny w programie BS BIO przy zamówieniu usługi.

Sprawdź pozostałe usługi

Filtry olejowe i inne odpady warsztatwe

Odpady powstałe w warsztacie muszą być odpowiednio zagospodarowane. Podpisując umowę z Bio Service, otrzymujesz pomoc jak prawidłowo oddawać odpady i częściowy zwrot kosztów ich utylizacji.

0