Usługi doradcze
Wsparcie ekspertów w obszarze gospodarki odpadami
Usługi doradcze
Warsztat samochodowy musi wywiązać się z szeregu obowiązków nałożonych na niego przez przepisy dotyczące gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Właściciel serwsiu, w zależności od skali i rodzaju działalności (np. warsztat, serwis blacharsko lakierniczy), podlega bowiem pod różne regulacje, których lekceważenie, naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Wspierając mechaników w zakresie przestrzegania przepisów i wymogów formalnych, Bio Service oferuje pomoc w zakresie opracowania dokumentacji (raporty, sprawozdania, wnioski itp.), indywidualne konsultacje eksperckie oraz szkolenia tematyczne i BHP.  Skorzystać z tych usług  mogą przdsiębiocy, którzy zarejestrują się na naszej platformie.
zarządzanie
Obszary usług doradczych
Po rejestracji w Bio Service można skorzystać z szerokiego zakersu usług doradczych i prawnych. Szczegółowy cennik dostępny jest po zalogowaniu.

Udział pracowników w szkoleniu z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp dla grupy od 1 do 3 osób dla nowo zatrudnionych pracowników.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Udział pracowników w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp dla grupy od 1 do 3 osób dla nowo zatrudnionych pracowników.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników administracyjno-biurowych.

Przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących lub pracowników inżynieryjno-technicznych.

Konsultacje specjalisty ds. ochrony środowiska (w formie telefonicznej, e-mailowej).

Bieżące prowadzenie ewidencji odpadów (na podstawie przesłanych skanów Kart Przekazania Odpadów).

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.Opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ochrony ppoż. (z wyłączeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.

Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną lub Państwową Inspekcją Sanitarną.

Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz badań i pomiarów środowiska pracy.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadów w drodze do i z pracy wraz z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wraz z dokumentacją.

Przeprowadzenie kompleksowych kontroli w zakresie bhp i lub ppoż, wraz z pisemnym przedstawieniem pisemnych wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację braków i zagrożeń.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO

Usługi prawne.

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych.

Raport KOBiZE (z ewentualną rejestracją).

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zgłoszenie instalacji.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Zobacz również
pozostałe usługi oferowane przez Bio Service
Partnerzy
logo_anpol_2.jpg