Bio Service

Ewidencja odpadów w BDO – ważne zmiany

2021-11-08
Mikołaj Rutkowski
Jesień bieżącego roku przyniosła ważne zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami – przypominają eksperci Bio Service.

Od 23 września 2021 roku polscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady, w tym właściciele warsztatów, muszą zwrócić szczególną uwagę na ewidencję odpadów, zwiększa się bowiem kara za jej nieprawidłowe prowadzenie. Sprawne, przepisowe i ekologiczne prowadzenie gospodarki odpadami nie stanowi jednak problemu, jeśli korzysta się z prowadzonej przez Inter Cars platformy Bio Service.

Uwaga na kary

Właściciele warsztatów, czyli podmiotów wytwarzających odpady i siłą rzeczy będących ich posiadaczami, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów w BDO w sposób terminowy i zgodny ze stanem rzeczywistym. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku groził do tej pory mandat lub kara grzywny do 5 tys. zł. Obecnie, po uchwaleniu zmiany w Ustawie o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, sankcją za to przewinienie jest pieniężna kara administracyjna od 1 tysiąca do nawet 1 miliona złotych.

Kary są wymierzone w przedsiębiorców fałszujących lub nieprowadzących ewidencji. Jej podniesienie jest podyktowane dążeniem do zapewnienia rzetelności dokumentów. Jak argumentowano w uzasadnieniu nowelizacji, urzędy przeprowadzające do tej pory kontrole w tym obszarze stwierdzały często, że ewidencja była prowadzona umyślnie w sposób nieprawidłowy lub nie była prowadzona wcale. Wynikało to z tego, że kara za takie działanie była znacznie niższa niż za brak rejestracji w BDO. Możliwość nałożenia kary administracyjnej ma zapobiec takim sytuacjom.

Jak prowadzić ewidencję?

– Ewidencja odpadów musi być prowadzona w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym i terminowo. Nie jest ściśle wskazane, co znaczy w tym kontekście terminowo. Według wskazówek Ministerstwa Klimatu i Środowiska karta ewidencji powinna być uzupełniana na bieżąco – wyjaśnia Wojciech Kopacz, ekspert z Bio Service.

Odpowiednie wpisy należy wykonywać bez zbędnej zwłoki. Sformułowanie to nie jest precyzyjne. Nie wynika z niego, że trzeba daną rzecz zrobić „natychmiast”, ale w możliwie krótkim terminie, uwzględniając przy tym okoliczności miejsca i czasu. Oznacza to, że wpisy takie mogą być dokonywane w ujęciu wynikającym ze względów technologicznych lub logistycznych, związanych z wytwarzaniem odpadów. Od początku 2021 roku ewidencja odpadów może być prowadzona wyłącznie online.

Wsparcie Bio Service

Platforma Bio Service nie tylko umożliwia sprawne zamawianie odbioru odpadów warsztatowych. Jej ważnym elementem jest także oferta usług doradczych.

– Nasi eksperci są do dyspozycji mechaników i właścicieli warsztatów w obszarze prowadzenia ewidencji, przygotowania sprawozdań, zgłoszenia instalacji, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, opracowania raportu KOBIZE i wielu innych zagadnień. Poszczególne usługi są wyceniane indywidualnie. Skorzystać z nich można po zarejestrowaniu do platformy Bio Service – przypomina ekspert  Bio Service Adrian Siemiński.

Rejestracja oraz wykorzystanie serwisu do zamawiania odbiorów odpadów nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami (ponad koszt samego odbioru). Klienci Inter Cars mogą wręcz skorzystać z możliwości refundacji, czyli ze zwrotu części kosztów oddania odpadów w przypadku dokonania tego za pośrednictwem Bio Service.


2022-01-20
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
2022-01-19
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
2022-01-13
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
2022-01-03
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
2021-12-08
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?
2021-11-22
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO