Jesteś tutaj:
FIltry olejowe i inne odpady warsztatowe

Filtry olejowe i inne odpady warsztatowe

Każdy warsztat i serwis jest wytwórcą, powstających głównie przy wykonywaniu prac naprawczych lub serwisowych, różnego rodzaju odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. Odpady te ze względu na zagrożenie ekologiczne wymagają odpowiedniego zagospodarowania, zgodnego z zapisami prawa w tym zakresie.

Wskazujemy jak postępować zgodnie z przepisami, podpowiadamy jak postępować z odpadami, jakie dokumenty koniecznie musi posiadać warsztat. 

Zarejestruj się
Akumulator

Odpady powstające w warsztacie

Kod odpaduRodzaj odpadu
13 02 05 *Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08 *Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 10 *Opakowania po substancjach niebezpiecznych
15 01 11 *Opakowania ciśnieniowe
15 02 02 *Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa)
16 01 07 *Filtry olejowe osobowe i ciężarowe
16 01 13 *Płyny hamulcowe
16 01 14 *Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne usbstancje
16 02 13 *Świetlówki
15 01 02Opakowania tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna 
15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa) 
16 01 03Zużyte opony
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż niebezpieczne
16 01 17Metale żelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło szyb samochodowych 
16 01 22Inne niewymienione elementy 
16 02 14Komputer
16 03 04Gaśnice 

Zamówienie odbioru składane przez aplikację BS BIO.
Koszt odbioru odpadu jest widoczny przy złożeniu zgłoszenia w programie BS BIO.
W przypadku niektórych odpadów, np. olej przepracowany, koszt odbioru jest ustalany indywidualnie z Operatorem Logistycznym.

Jak zgłosić odbiór odpadów?

arrow-down.png

Logujesz się do systemu BS BIO

pointer.png

Wybierasz kod, rodzaj odpadu oraz ilość

calendar.png

Zgłoszenie trafia do Operatora Logistycznego, który ustala z Tobą datę odbioru

list.png

Operator odbiera odpady, a Ty otrzymujesz potwierdzenie przejęcia odpadu w BDO oraz fakturę za usługę odbioru

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do Systemu BS BIO

Sprawdź pozostałe usługi

Akumulatory

Sprzedaż i unieszkodliwienie akumulatora podlegają dodatkowym uregulowaniom. Nie można ich po prostu wyrzucić. Wstawiamy do warsztatów specjalne pojemniki na akumulatory.

0