FIltry olejowe i inne odpady warsztatowe
Oferujemy odbiór różnego rodzaju odpadów warsztatowych

Odbiór filtrów olejowych i innych odpadów warsztatowych

Oleje oraz odpady nimi zanieczyszczone, takie jak filtry i opakowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. W związku z tym muszą być odpowiednio zagospodarowane. Korzystając z usług udostępnianych przez Bio Service, można mieć pewność, że zostaną one przekazane uprawnionej do odbioru firmie a następnie prawidłowo zutylizowane.

Odpady powstające w warsztacie to także m.in. żarówki i świetlówki, różnego rodzaju opakowania, szkło szyb samochodowych czy gaśnice. Nimi również należy się w sposób właściwy zająć.
wymiana oleju w aucie

Ważne informacje

Zobacz, jak krok po kroku wygląda odbiór odpadów warsztatowych z Twojego serwisu.
Co utylizujemy? icon
Co utylizujemy?
Zapewniamy odbiór różnorodnych odpadów powstających w warsztacie, w tym olejów i innych płynów. Pełna lista dostępna jest po zalogowaniu do BS BIO.
W jaki sposób jest odbierany? icon
W jaki sposób jest odbierany?
Bezpośrednio z warsztatu. Wymagana do odbioru waga zależy od rodzaju odpadu.
Jaka jest cena refundacji? icon
Jaka jest cena refundacji?
Wysokość refundacji zależy od typu odpadów oraz jego wagi.

Jak zgłosić odbiór filtrów i innych odpadów?

Zobacz, jak krok po kroku wygląda odbiór odpadów z Twojego warsztatu.

1.

Logujesz się do systemu BS BIO.

2.

Wybierasz odpowiedni kod odpadu oraz jego ilość.

3.

Zgłoszenie trafia do Operatora Logistycznego, który ustala z Tobą datę odbioru.

4.

Operator odbiera odpady, a Ty otrzymujesz potwierdzenie przejęcia odpadu w BDO oraz fakturę za usługę odbioru.
light bulb icon

Dlaczego utylizujemy olej i filtry olejowe?

Skład przepracowanego oleju jest bardzo toksyczny. Wśród jego składników znajdują się między innymi rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

Niekontrolowane spalanie oleju przepracowanego powoduje emisję do atmosfery szkodliwych związków chemicznych i metali ciężkich, natomiast rozlanie go na ziemię powoduje jej zatrucie a nawet skażenie wód gruntowych, które może rozprzestrzenić się do rzek i jezior. W związku z tym, zużyty olej należy utylizować tylko przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Zobacz również

pozostałe usługi oferowane przez Bio Service
Partnerzy