Specjalnie dla naszych klientów

Częściowy zwrot kosztów utylizacji

Bio Service oferuje swoim klientom możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z usługą odbioru i recyklingu odpadów za towary zakupione w sieciach Inter Cars. Wysokość refundacji zależy od rodzaju i wagi przekazanego odpadu. W ten sposób właściciele warsztatów mogą ograniczyć wydatki związane z gospodarką odpadami.  

Wyjątkiem są akumulatory oraz tarcze i bębny hamulcowe, za przekazanie których warsztat otrzymuje odpowiednio 2.00 zł oraz 0,90 zł za kg, nie ponosząc przy tym żadnych, dodatkowych kosztów odbioru odpadów.


Zmniejsz koszty utylizacji odpadów

Odpady niebezpieczne

Odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kwota zwrotu
15 01 10 *
Opakowania po substancjach niebezpiecznych
1,00 zł
15 01 11 *
Opakowania ciśnieniowe
3,00 zł
15 02 02 *
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa)
1,00 zł
16 01 07 *
Filtry olejowe osobowe
1,00 zł
16 01 07 *
Filtry olejowe ciężarowe
1,00 zł
16 01 13 *
Płyny hamulcowe
1,00 zł
16 01 14 *
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
1,00 zł
16 02 13 *
Świetlówki
3,00 zł
Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram oddanych odpadów, wytworzonych po użyciu produktów zakupionych w Inter Cars. Refundacja jest przyznawana klientom, którzy odbiór odpadów zlecili poprzez platformę Bio Service.

Odpady inne niż niebezpieczne

Odpady niesklasyfikowane jako niebezpieczne według przepisów ustawy o odpadach.
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kwota zwrotu
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
1,00 zł
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w kodzie 15 02 02 * (w tym filtry powietrza)
1,00 zł
16 01 15
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż niebezpieczne
1,00 zł
16 01 19
Tworzywa sztuczne
0,80 zł
16 01 20
Szkło szyb samochodowych
1,00 zł
16 03 04
Gaśnice
0,80 zł
16 02 14
Komputer
1,00 zł
Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram oddanych odpadów, wytworzonych po użyciu produktów zakupionych w Inter Cars. Refundacja jest przyznawana klientom, którzy odbiór odpadów zlecili poprzez platformę Bio Service.
Partnerzy