1. Wróć do O nas
  1. O nas
  2. Opakowania po substancjach niebezpiecznych
Bio Service zapewnia utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym opakowań po substancjach niebezpiecznych

Odbiór i utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych

Bio Service oferuje możliwość zlecenia odbioru opakowań po substancjach niebezpiecznych. Nasza platforma online zapewnia warsztatom wygodne i bezpieczne rozwiązanie utylizacji tych trudnych do unieszkodliwienia odpadów.

Dzięki Bio Service, przedsiębiorcy mogą być pewni, że opakowania, razem z resztkami substancji niebezpiecznych, zostaną zutylizowane przez uprawnione do tego firmy oraz że nie dostaną się one na dzikie wysypiska, do gleby czy wód gruntowych.

Ważne informacje

Poznaj warunki odbioru opakowań po substancjach niebezpiecznych
Co utylizujemy? icon
Co utylizujemy?
Opakowania po substancjach niebezpiecznych. Kod odpadu 15 01 10*.
W jaki sposób odbieramy? icon
W jaki sposób odbieramy?
Odbiór odpadów następuje bezpośrednio z warsztatu
Jaki jest koszt odbioru i utylizacji? icon
Jaki jest koszt odbioru i utylizacji?
Cena zależy od regionu odbioru odpadu. Szacunkowy koszt możesz sprawdzić w zakładce Wycena.

Jak zgłosić odbiór opakowań?

Zobacz, jak krok po kroku wygląda odbiór zużytych opakowań z Twojego warsztatu.

1.

Logujesz się do systemu BS BIO.

2.

Wybierasz kod 15 01 10* - opakowania po susbstancjach niebezpiecznych  jako rodzaj odpadu oraz podajesz ich wagę.

3.

Zgłoszenie trafia do Operatora Logistycznego, który ustala z Tobą datę odbioru.

4.

Operator odbiera odpady. Otrzymujesz potwierdzenie przejęcia odpadu w BDO oraz informacje dot. refundacji.
light bulb icon

Dlaczego utylizujemy opakowania po substancjach niebezpiecznych?

Niewłaściwa utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych może prowadzić do wycieku groźnych substancji do gleby, wód gruntowych lub powietrza, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych jest w związku z tym ściśle regulowana. Niedopełnienie obowiązków nałożonych przez przepisy przez obowiązków może prowadzić do konsekwencji prawnych i kar finansowych.

Zapewnienie właściwej utylizacji opakowań po substancjach niebezpiecznych jest więc ważne zarówno ze względu na odpowiedzialność wobec najbliższego otoczenia firmy i środowiska, jak i konieczność przestrzegania prawa.

Poznaj inne usługi Bio Service

Prowadzimy skup złomu różnego rodzaju, zapewniamy utylizację i recykling innych odpadów warsztatowych oraz oferujemy usługi administracyjne
Partnerzy