Bio Service

Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO

2021-11-22
Mikołaj Rutkowski

System zgłaszania odbioru odpadów poprzez platformę Bio Service został zintegrowany z państwowym systemem BDO.

Obecnie użytkownicy Bio Service nie muszą już wypełniać samodzielnie Karty Przekazania Odpadu. Stanie się to automatycznie w momencie utworzenia zgłoszenia odbioru w BS BIO. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, wystarczy połączyć swoje konto w BDO z Bio Service.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe podlegają restrykcyjnym przepisom prawa dotyczącego utylizacji odpadów wytwarzanych w ramach prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że znakomita ich część należy do kategorii odpadów niebezpiecznych.

Obowiązkiem warsztatu jest nie tylko odpowiednie gospodarowanie odpadami, ale także rzetelne prowadzenie dokumentacji. Ma ona potwierdzać, że wszystkie wytworzone przez serwis odpady zostały przekazane przygotowanym do tego podmiotom. Każda taka transakcja wiąże się z obowiązkiem wypełnienia Karty Przekazania Odpadu w państwowym systemie BDO.

Dzięki integracji platformy Bio Service z modułem Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO, korzystające z niej warsztaty nie muszą oddzielnie kontaktować się z operatorem w sprawie odbioru i oddzielnie, w dodatkowym systemie, wypełniać KPO. W Bio Service mogą załatwić te rzecz naraz i w jednym miejscu. Jednym kliknięciem – szybko i bez logowań na innych kontach – mechanik może zamówić odbiór i wypełnić obowiązkową Kartę Przekazania Odpadu.


Jak aktywować synchronizację konta w BS Bio oraz BDO?

Skorzystać z zalet integracji systemów można po wprowadzeniu danych o swoim koncie w BDO do aplikacji BS Bio. Jak to zrobić krok po kroku, wyjaśniamy w dokładniej instrukcji z ilustracjami zakładek aplikacji.

Instrukcja aktualizacji danych – integracja z BDO - link


2022-01-20
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
2022-01-19
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
2022-01-13
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
2022-01-03
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
2021-12-08
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?