Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO

2021-11-22
Mikołaj Rutkowski

System zgłaszania odbioru odpadów poprzez platformę Bio Service został zintegrowany z państwowym systemem BDO.

Platforma Bio Service pozwala na zintegrowanie jej z kontem BDO, co ułatwia administrowanie gospodarką odpadami w warsztacie.
Platforma Bio Service pozwala na zintegrowanie jej z kontem BDO, co ułatwia administrowanie gospodarką odpadami w warsztacie.

Obecnie użytkownicy Bio Service nie muszą już wypełniać samodzielnie Karty Przekazania Odpadu. Stanie się to automatycznie w momencie utworzenia zgłoszenia odbioru w BS BIO. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, wystarczy połączyć swoje konto w BDO z Bio Service.

Instrukcja aktualizacji danych – integracja z BDO - link

Warsztaty samochodowe i motocyklowe podlegają restrykcyjnym przepisom prawa dotyczącego utylizacji odpadów wytwarzanych w ramach prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że znakomita ich część należy do kategorii odpadów niebezpiecznych.

Obowiązkiem warsztatu jest nie tylko odpowiednie gospodarowanie odpadami, ale także rzetelne prowadzenie dokumentacji. Ma ona potwierdzać, że wszystkie wytworzone przez serwis odpady zostały przekazane przygotowanym do tego podmiotom. Każda taka transakcja wiąże się z obowiązkiem wypełnienia Karty Przekazania Odpadu w państwowym systemie BDO.

Dzięki integracji platformy Bio Service z modułem Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO, korzystające z niej warsztaty nie muszą oddzielnie kontaktować się z operatorem w sprawie odbioru i oddzielnie, w dodatkowym systemie, wypełniać KPO. W Bio Service mogą załatwić te rzecz naraz i w jednym miejscu. Jednym kliknięciem – szybko i bez logowań na innych kontach – mechanik może zamówić odbiór i wypełnić obowiązkową Kartę Przekazania Odpadu.

Jak aktywować synchronizację konta w BS Bio oraz BDO?

Skorzystać z zalet integracji systemów można po wprowadzeniu danych o swoim koncie w BDO do aplikacji BS Bio. Jak to zrobić krok po kroku, wyjaśniamy w dokładniej instrukcji z ilustracjami zakładek aplikacji.


2023-02-02
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
28 lutego - raport dla warsztatów serwisujących pojazdy z klimatyzacją
2023-01-30
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Raport KOBiZE – lakierowanie, spawanie, użytkowanie auta służbowego
2023-01-24
Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?
Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?
Kalendarz w warsztacie - terminy sprawozdań środowiskowych
2023-01-05
Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska
Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska
Świąteczne życzenia od Bio Service
2022-12-23
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Formularz rejestracyjny Bio Service
2022-12-20
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service