Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach

2024-02-26
Podczas szkoleń organizowanych przez Bio Service istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącym je ekspertom. Podczas ostatniego webinaru „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska – obowiązki warsztatów” ograniczony czas nie pozwolił odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane na czacie. W związku z tym publikujemy odpowiedzi, których nie zdążyliśmy udzielić na spotkaniu.
BDO w warsztacie motoryzacyjnym
BDO w warsztacie motoryzacyjnym

Ewidencja odpadów w BDO, Karty Ewidencji Odpadu oraz Karty Przekazania Odpadu

Nie zrobiłem ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO za lata 2019-2022 (nie wiedziałem o tym). Mam ją w formie papierowej. Czy to wystarczy w razie kontroli?

Nie, forma papierowa nie będzie brana pod uwagę podczas kontroli. Ewidencja odpadów począwszy od roku 2020 powinna być prowadzona elektronicznie za pośrednictwem bazy BDO. Inspektor WIOŚ nałożyłby karę administracyjną od 1000 zł.

Czy jeżeli wytwarzam odpady w niewielkiej ilości, to czy muszę prowadzić ewidencję w BDO czy wystarczy forma papierowa?

Od roku 2020 ewidencja powinna być prowadzona elektronicznie za pośrednictwem bazy BDO. Nie każdy musi prowadzić jednak Karty Ewidencji Odpadów. Jeśli w ciągu roku wytworzyliście Państwo mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne to nie musicie Państwo zakładać Karty Ewidencji Odpadów.

Czy muszę wypełnić kartę ewidencji dla odpadów, których nie przekazałem, ale wytworzyłem?

W Karcie Ewidencji Odpadów robimy wpisy zarówno w zakresie odpadów wytworzonych jak i przekazanych. Może więc wystąpić sytuacja, w której w karcie jest wpis dotyczący odpadu wytworzonego, ale nie przekazanego. Np. wytworzyliście Państwo odpady w grudniu 2023, a przekazaliście je dopiero w styczniu 2024. Zatem w sprawozdaniu za rok 2023 należy uwzględnić wytworzone odpady mimo, iż nie posiadamy Karty Przekazania Odpadów.

Czy jak nie przekazałem oleju przepracowanego, to w BDO musze wygenerować Kartę Ewidencji Odpadu?

Jeśli wytwarzaliście Państwo olej przepracowany i są to ilości, które wymagają założenia Karty Ewidencji Odpadów, tzn. powyżej 100 kg/rok to należałoby założyć KEO i uzupełnić wyłącznie wpis w zakresie wytwarzanie (bez przekazania).

Jak mam rozumieć, że ewidencja ma być tworzona na bieżąco. Nie mam czasu, żeby po każdej wymianie oleju logować się do BDO i uzupełniać karty? Czy mogę to robić np. raz w tygodniu lub raz w miesiącu?

Tak, może być robione to raz w tygodniu, raz w miesiącu lub przy przekazaniu odpadów.

Czy jeśli mam założoną w 2023 roku kartę ewidencji na dany odpad, to w kolejnym muszę zakładać nową, czy dopisuje się do już raz założonej karty?

Kartę Ewidencji Odpadów prowadzimy dla danego rodzaju odpadu w obrębie roku kalendarzowego. Dlatego w roku 2024 powinna zostać założona nowa KEO.

Kiedy powinno się robić kartę ewidencji? Czy mogę ją zrobić po odbiorze odpadów przez firmę, czy powinno być to robione wcześniej?

Samą Kartę Ewidencji Odpadów można zrobić wcześniej. Wpis do tej karty najlepiej zrobić po przekazaniu odpadów – w zakresie odpadów przekazanych i wytworzonych.

Co oznacza sformułowanie w karcie ewidencji "wytworzenie odpadu w instalacji / poza instalacją"?

Instalacja to stacjonarne urządzenie techniczne. Czyli odpady muszą być wytworzone z „urządzenia stacjonarnego” wszystkie inne będą to odpady wytworzone poza instalacją.

Mam mały warsztat dogrzewam się gazem propan-butan w butli 11 kg, które wymieniam u sprzedawcy jak to się ma do BDO?

Jeśli butle są wymieniane na zasadzie pusta za pełną lub kaucjowane to nie uwzględniamy tego w BDO. Nie jest to odpad, a opakowanie wielokrotnego użytku, które jest ciągle w obrocie.

Czy puste opakowania po olejach musimy w jakiś sposób rozliczać?

Puste opakowania po olejach zaliczamy do odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska. Opakowania, razem z resztkami substancji, zostaną zutylizowane przez uprawnione do tego firmy. Prosimy zgłaszać je pod kodem 15 01 10* - opakowania po substancjach niebezpiecznych

Posiadam warsztat samochody i myjnię samochodową. Czy w raportach do KOBiZe lub do urzędu marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska muszę uwzględniać np. szampon, wosk i pozostałe środki które używane są w myjni? Są biodegradowalne i nie przekraczają norm, jeśli chodzi o badanie ścieków.

Proszę sprawdzić w kartach charakterystyk ww. preparatów czy zawierają lotne związki organiczne (LZO). Jeśli nie – nie trzeba uwzględniać ich w sprawozdaniach.

Czy należy ewidencjonować i sporządzać sprawozdania z użycia chemii warsztatowej w sprayach/aerozolach?

Podobnie jak w pytaniu powyżej – zależy to od ich składu. Proszę sprawdzić w kartach charakterystyk ww. preparatów, czy zawierają lotne związki organiczne (LZO). Jeśli nie – nie trzeba ich ewidencjonować i sporządzać sprawozdań.

Czy zmywcze (np. do hamulców) zużyte podczas wykonywania czynności serwisowych do czyszczenia elementów muszą być też rozliczane?

Tak, zmywacze zawierają lotne związki organiczne, które uwalniane są do atmosfery podczas ich stosowania.

Jeżeli sprowadziłem towar w postaci samochodu do sprzedaży z Niemiec, to mam zważyć akumulator i opony? Gdzie to zgłosić i zaraportować? W tym samym roku sprzedam w Polsce ten samochód.

Jeśli kupujecie Państwo pojazdy do dalszej odsprzedaży to przede wszystkim powinniście mieć Państwo umowę z siecią demontażu pojazdów. Ponadto powinniście Państwo ewidencjonować, ile kilogramów olejów, smarów, opon, akumulatorów i baterii zostało przywiezionych (wprowadzonych) na polski rynek. Te ilości powinny być uwzględnione w sprawozdaniu w BDO lub przekazywane Organizacji Odzysku (jeśli będziecie mieli Państwo umowę z OO).

Czy dla części samochodowych lub olejów, które byłyby sprowadzone z UE lub z poza UE w celu naprawy pojazdu w warsztacie trzeba składać sprawozdanie (nie w celu dalszej odsprzedaży lub wysyłki)?

Jeśli firma importuje oleje, smary, opony, akumulatory, baterie to powinna sporządzać sprawozdania i wyliczać z tego tytułu opłatę produktową. Wprowadzanie na polski rynek to w zasadzie przekroczenie granicy. Nie musi być to dalsze udostępnienie na polskim rynku. Wyżej wymienione produkty mogą być importowane same lub w urządzeniach – pojazdach, motocyklach, maszynach, koparkach, kosiarkach, itd.

Rejestracja  w BDO i opłata roczna BDO

Zakładam mały warsztat. Ile mam czasu na zarejestrowanie się do BDO?

Jeśli firma podlega pod obowiązek rejestracji to powinna złożyć wniosek niezwłocznie. Zgodnie z ustawą o odpadach Urząd Marszałkowski ma 30 dni na nadanie numeru BDO.

Czy każdy musi płacić opłatę roczną do BDO? Prowadzę mały warsztatem, czy również mnie ona obowiązuje i w jakiej wysokości? Czy muszę sam o tym pamiętać czy dostanę jakieś przypomnienie na maila?

Warsztat co do zasady jest wytwórcą odpadów, który nie powinien uiszczać opłaty rocznej do BDO. Także nie każdy musi wnosić opłatę roczną do BDO. Jeśli poza warsztatem macie Państwo inną działalność, która wymaga opłaty – np. import, sprzedaż internetowa to wtedy taka opłata powinna być przez uregulowana. Terminem wpłaty to koniec lutego. O tym terminie należy pamiętać samemu. Urząd Marszałkowski nie ma obowiązku przypominania w tym zakresie.

Jeżeli posiadam firmową lawetę i 5 pojazdów do odsprzedaży powinnam uiszczać roczną opłatę roczną 100zł?

Zależy od tego, gdzie kupiliście Państwo te 5 pojazdów. Jeśli zza granicą to tak – powinniście Państwo uiścić opłatę roczną BDO – 100 zł (mikroprzedsiębiorcy) lub 300 zł (inni niż mikroprzedsiębiorcy). Jeśli pojazdy są zakupione w Polsce to nie ma konieczności uiszczania opłaty.

Rejestrowaliśmy się do BDO, ale nie mogę nigdzie odszukać danych do logowania. Czy wie Pan gdzie się zwrócić o pomoc? infolinia BDO nie chce pomóc.

Proszę napisać pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wygenerowanie nowego hasła do bazy BDO. Urząd wygeneruje Państwu nowe hasło, które pozwoli po zalogowaniu się przez profil zaufany na przypisanie firmy do konta.

Raporty i sprawozdania

Chciałabym zlecić wykonanie sprawozdań. Czy muszę dostarczyć Państwu jakieś dokumenty? Jaki jest koszt takiej usługi?

Nasi eksperci poproszą  o przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania po wskazaniu, który dokument Państwa interesuje. Ceny poszczególnych sprawozdań podane są na platformie Bio Service po zalogowaniu.

Czy za każdy pojazd zarejestrowany na firmę musimy sporządzać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Tak. za każdy pojazd, który jest eksploatowany w ramach działalności firmy.

Prowadzę mobilną działalność w obrębie 2 województw. Zabieram odpady od klientów do swojego garażu. Czy musze przygotowywać raporty?

Przede wszystkim zbieranie odpadów od klientów wymaga posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów. Jeśli Pan nie posiada takiego zezwolenia będzie traktowane to jako działania bez zezwolenia. Jeśli wytwarza Pan odpady u Klienta, powinny one bezpośrednio trafiać do podmiotu, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów.

Czy w przypadku myjni ze zbiornikiem bezodpływowym, należy składać sprawozdanie z odebranych przez firmę asenizacyjną ścieków?

Ścieki są wyłączone z ustawy o odpadach. Jedynie szlamy z czyszczenia zbiorników i separatorów podlegają pod BDO. Natomiast są to odpady, które wytwarza firma świadcząca usługę (czyszczenie zbiornika). Panu wystarczy jedynie umowa/faktura z firmą asenizacyjną.

Jeśli napełniam klimatyzację w samochodach czynnikiem i robię sprawozdanie SZWO, to w BDO tez raportuję czynnik do klimatyzacji?

Nie, jeśli było to nabicie klimatyzacji do pojazdu klienta to uwzględniamy ilość czynnika tylko w sprawozdaniu BDS. Jeśli było to nabicie klimatyzacji do pojazdu firmowego to uwzględniamy tę ilość czynnika w sprawozdaniu BDS oraz KOBiZE i korzystanie ze środowiska.

Czy w KOBIZE są tabele wg. których można wyliczyć emisje?

W przypadku emisji z pojazdów podajemy wyłącznie ilość zużytego paliwa i ilość czynnika chłodniczego wyemitowanego z klimatyzacji. W przypadku procesu spalania (np. kotłownia) KOBiZE wyliczy automatycznie emisję po prawidłowym utworzeniu instalacji. Inne procesy wymagają samodzielnego wyliczenia. Można skorzystać ze wskaźników KOBiZE.

Założyłem warsztat w 2023  roku. Wytworzyłem bardzo małą liczbę odpadów i żadne z nich nie zostały przekazane, bo dopiero w 2024 tak naprawdę warsztat zaczął funkcjonować w pełni (w 2024 dopiero zarejestrowałem się do BDO). Czy musze składać sprawozdania za 2023 i czy grozi mi cos za zarejestrowanie się do BDO z opóźnieniem?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania odnosi się do faktycznego wytworzenia odpadów, a nie do daty rejestracji firmy w BDO. Jeśli w roku 2023 były wytwarzane odpady, to firma powinna sporządzić sprawozdanie z tego okresu. Na ten moment nie grożą  kary administracyjne za rejestrację po terminie.

Napełniamy klimatyzację od około 2 lat. Wcześniej nie było robione BDS. Należy to zrobić wstecznie? Czy zacząć od tego roku?

Jeśli macie Państwo ewidencję z tego okresu to zachęcałbym, aby zrobić zaległe sprawozdania w bazie BDS.

Składowanie odpadów, transport oraz  przekazywanie ich innym podmiotom

Jak się rozliczyć z odpadów zmieszanych? Np. pojemniki po oleju, brudne czyściwo (smar) czy zużyty absorbent?

Firma odpadowa najprawdopodobniej będzie Państwa prosiła o posegregowanie tych odpadów na poszczególne rodzaje, ponieważ są to różne kody odpadów.

Czy sam mogę sam przetransportować małe ilości odpadów niebezpiecznych?

Oczywiście, może Pan transportować wytworzone przez siebie odpady. Uprzednio jednak powinien Pan wystawić Kartę Przekazania Odpadów w bazie BDO (wskazać siebie jako transportującego) oraz odpowiednio oznakować pojazd etykietą „ODPADY” na zewnętrznej części pojazdu. Etykiety „ODPADY” nie musimy umieszczać tylko, gdy transportujemy do 100 kg odpadów innych niż niebezpieczne. Waga odpadów nie powinna przekraczać oczywiście DMC pojazdu (nie ma innego limitu wagi).

Jeśli świadczę usługi, czy odpady w postaci oleju i filtrów oraz opony mogę oddać klientom na ich życzenie? Czy po wymianie akumulatora klient musi go nam zostawić? Czy mam obowiązek zabierać tego typu produkty/odpady?


Co do zasady odpady wytworzone podczas świadczenia usługi należą do firmy, która świadczy usługę, chyba że umowa stanowi inaczej. W związku z tym, jeśli chcielibyście Państwo oddawać odpady klientom to należałoby spisać protokół, z którego będzie wynikało, że powstałe podczas prac serwisowych odpady zostały zabrany przez klienta.

Jak długo mogę magazynować, np. filtry paliwowe i olejowe? Jestem małym warsztatem. Trudno jest uzbierać wymagane przez firmy odbierające odpady 300 kg.

Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 3 lata od momentu ich wytworzenia.

Inne pytania dotyczące prowadzenia działalności

Warsztat znajduję się w innym miejscu niż biuro. Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja?

Nie ma wytycznych, gdzie powinna być przechowywana dokumentacja. Może być przechowywana w innym miejscu, ale podczas kontroli powinna być udostępniona Inspektorowi.

Chciałam zapytać odnośnie sprzedaży akumulatorów. Prowadzimy warsztat i czasami klientowi montujemy nowy akumulator. Jakie obowiązki odnośnie sprzedaży akumulatorów nas dotyczą?

Jeśli sprzedajecie Państwo akumulatory to powinniście Państwo umożliwić klientowi pozostawienie „starego, zużytego” akumulatora. Jesteście Państwo „nieprofesjonalnym zbierającym odpady”, obowiązkiem takiego podmiotu jest posiadanie umowy z profesjonalnym zbierającym odpady na co najmniej bezpłatne przekazywanie odpadów.

Czy wysyłając regenerowane części, jeśli wykorzystuję opakowania, które otrzymałam, kupując inny towar, to czy muszę robić raportu o wytworzeniu/wprowadzeniu opakowań?

W takiej sytuacji nie wprowadzacie Państwo produktów na polski rynek. Natomiast, jeśli Państwo te kartony np. oklejacie taśmą lub folią to jest to wprowadzanie na polski rynek produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Czy przedsiębiorca który zawiesił działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy) podlega omawianym obowiązkom?

To zależy czy w roku kalendarzowym firma wytwarzała odpady/wprowadzała gazy lub pyły do powietrza/ wprowadzała produkty lub produkty w opakowaniach na polski rynek. Jeśli nie wykonywała ww. czynności lub była przez cały rok kalendarzowy zawieszona to nie podlega omawianym obowiązkom.

Czy jest konieczność występowania o wniosek wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w firmie wulkanizacyjno-mechanicznej?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest podczas gdy w firmie eksploatowana jest instalacja, z której wytwarzane są odpady niebezpieczne (powyżej 1 tony) lub inne niż niebezpieczne (powyżej 5 000 ton). W związku z tym, należy określić czy firma eksploatuje instalację oraz czy wytwarza powyżej ww. ilości odpadów w tej instalacji.

Jak wyliczyć opłatę środowiskowa?

Odpowiedz: Opłatę za korzystanie ze środowiska wyliczamy na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443).

Usługi Bio Service

Jak można nawiązać współpracę?

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się do Bio Service przez stronę www.bio-service.pl. W kolejnym skontaktuje się z Państwem jedna z firm, z którymi działamy z nami, aby zawszeć umowę na odbiór odpadów.

Słyszałem, że jeśli kupuje się oleje filtry, świece itp. w Inter Cars, to firma ponosi część kosztów związanych z utylizacją zleconą przez Bio Service. Jak to działa?

Bio Service oferuje swoim klientom możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z usługą odbioru odpadów. Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram wybranych oddanych odpadów, wytworzonych przy użyciu produktów zakupionych w Inter Cars. Refundacja jest przyznawana klientom, którzy odbiór odpadów zlecili poprzez platformę Bio Service. Wysokości refundacji jest przedstawiona w zakładce Refundacja na stronie www.bio-service.pl.

Czy ekspert Bio Service może mnie reprezentować na kontroli?

Jak najbardziej. Na platformie Bio Service jest możliwość wykupienia opcji reprezentacji podczas kontroli przez eksperta.
Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?