Jesteś tutaj:
Wiadomość

Zutylizuj odpady i zyskaj zwrot części poniesionych kosztów!

2021-08-02
Przemysław Sałek

Bio Service to nie tylko odbiór odpadów warsztatowych. To także program, który daje serwisom realne korzyści. Na co dokładnie można liczyć?

BS_zwrot.png

Prędzej czy później każdy właściciel warsztatu samochodowego lub motocyklowego musi zmierzyć się z problemem właściwej utylizacji odpadów, które powstają w wyniku jego działalności. Z uwagi na wysokie kary administracyjne, jak i konieczność zwolnienia miejsca w pomieszczeniach, serwisy chętnie korzystają z programu Bio Service. Dzięki temu programowi można liczyć na kompleksowy odbiór odpadów pochodzących z działalności warsztatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część warsztatów nie zdaje sobie jednak sprawy, że wytwarzane przez nie odpady to nie tylko koszty. Bio Service to także program dla współpracujących warsztatów, który umożliwia refundacje kosztów utylizacji. Jak można uzyskać dodatkowe środki?  

Przede wszystkim należy podkreślić, że refundujemy koszty utylizacji odpadów za towary zakupione w sieci Inter Cars. A ile można zyskać? W tym celu warto monitorować cennik refinansowanych frakcji, który znajduje się na stronie internetowej Bio Service. Cennik jest stale aktualizowany, dlatego jest to najlepsze źródło pozyskania dokładnych wartości refundacji – tłumaczy Adrian Siemiński z Bio Service.

W cenniku refundacji podawanym na stronie Bio Service przedstawiana jest zwracana kwota za każdy kilogram oddanych odpadów (tych wytworzonych z produktów zakupionych w sieci Inter Cars).

Dwie drogi do zwrotu środków

Serwisy mogą skorzystać z refundowania kosztów utylizacji w Bio Service na dwa sposoby. Pierwszy z nich to „korekta do okresu”.

W tym scenariuszu klient ma pomniejszoną kwotę do zapłaty przy kolejnych zakupach w Inter Cars. Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram oddanych odpadów pod warunkiem, że odpad został wytworzony z produktów zakupionych w sieci Inter Cars. Z tej możliwości mogą skorzystać klienci, którzy mają z nami podpisaną umowę – podkreśla Adrian Siemiński.

Należna wartość do zwrotu to masa odebranego odpadu pomnożona przez obowiązującą przy zgłoszeniu cenę. Po odbiorze odpadów, klient jest informowany drogą mailową o szczegółach dotyczących rozliczenia.

Druga droga refundacji obowiązuje w przypadku zwrotu środków za akumulatory, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe.

W tej sytuacji klient otrzymuje przelew na konto, który następuje po wystawieniu i przesłaniu poprawnie wystawionej faktury na wskazane przez nas dane. W tym przypadku podpisanie umowy z Bio Service nie jest konieczne – tłumaczy.

Refundacja krok po kroku

W obu opisanych sytuacjach, aby skorzystać z usługi przekazania zużytego asortymentu i otrzymać refundację kosztów utylizacji należy:

  • posiadać dostęp do BDO,
  • zarejestrować się lub zalogować na swoim koncie w BS BIO,
  • utworzyć albo otworzyć nowe zgłoszenie,
  • wybrać kod odpadu do odbioru, wpisać w kg szacunkową ilość posiadanych odpadów,
  • zamknąć i wysłać zgłoszenie.
2021-11-22
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO
Przepisy środowiskowe dla warsztatów - Bio Service wyjaśnia.jpg
2021-11-08
Ewidencja odpadów w BDO – ważne zmiany
Ewidencja odpadów w BDO – ważne zmiany
bądź zielony.png
2021-08-09
Szeroka oferta usług środowiskowych Bio Service
Szeroka oferta usług środowiskowych Bio Service
Bio_logo_2.png
2021-07-20
Ekologiczny warsztat samochodowy – jak nim zostać?
Ekologiczny warsztat samochodowy – jak nim zostać?
bioservice_4_nieoczywiste_warsztatowe_odpady_do_utylizacji_1170x658.jpg
2021-07-13
4 nieoczywiste warsztatowe odpady do utylizacji
4 nieoczywiste warsztatowe odpady do utylizacji