4 nieoczywiste warsztatowe odpady do utylizacji

2021-07-13
Przemysław Sałek

Wachlarz odpadów do utylizacji, które generują serwisy jest bardzo szeroki – od tych powszechnych, jak zużyte akumulatory, opony i filtry, aż po te mniej oczywiste, np. żarówki i świetlówki. Jakie jeszcze odpady powstają w warsztatach?

bioservice_4_nieoczywiste_warsztatowe_odpady_do_utylizacji_1170x658.jpg

Każdy warsztat samochodowy i motocyklowy wytwarza odpady. Większość z nich wymaga profesjonalnej utylizacji. Dlatego powstał program Bio Service, który wspiera warsztaty w kompleksowym odbiorze odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do najpopularniejszych odpadów przekazywanych do utylizacji w ramach Bio Service należą zużyte akumulatory, opony i filtry olejowe.

Akumulator zbudowany jest częściowo z silnie trującego ołowiu. Przedstawiciele serwisów samochodowych mają pełną świadomość, że brak należytej utylizacji akumulatorów ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Z kolei większość sprzedanych opon w Polsce, według aktualnie obowiązujących norm, powinna zostać odzyskana z tych już zużytych. Do niebezpiecznych odpadów zaliczmy także m.in. filtry olejowe. Ich utylizacja jest dość problematyczna i dlatego warsztaty potrzebują wsparcia Bio Service w tym zakresie – mówi Wojciech Kopacz, Menedżer Projektu Bio Service.

W przypadku korzystania z usług Bio Service należy także pamiętać, że refundujemy koszty utylizacji odpadów za towary zakupione w sieci Inter Cars. To duża korzyść dla warsztatów samochodowych i motoryzacyjnych – dodaje.

Serwisy samochodowe i motocyklowe generują także znaczną liczbę innych rodzajów odpadów niż tylko zużyte akumulatory, opony i filtry olejowe. Oto kilka z nich.

  1. Żarówki/Świetlówki

Tak jak w gospodarstwach domowych, tak i w przypadku warsztatów, nie powinno się wyrzucać zużytych żarówek do ogólnych odpadów. Dla świetlówek niezbędna jest odpowiednia utylizacja. Do tego nie należy zapominać, że poszczególne typy źródeł światła (żarówki, świetlówki, diody LED) wymagają oddzielnego podejścia. Dlatego wsparcie Bio Service w tym zakresie bywa nieocenione dla warsztatów.

Kod odpadu dla Żarówki/Świetlówki to 16 02 13*.

  1. Opakowania

Serwisy samochodowe i motocyklowe w wyniku wykonywania swoich usług generują także znaczną liczbę opakowań po płynach i produktach. Są one różnego rodzaju, m.in. opakowania ciśnieniowe, opakowania z drewna, opakowania tworzyw sztucznych. Jednak szczególnie istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie i utylizacja opakowań po substancjach niebezpiecznych.

Kod dla opakowania po niebezpiecznych substancjach to 15 01 10*.

  1. Szkło szyb samochodowych

Samochody trafiające do warsztatów bywają w różnym stanie. Zdarza się, że należy usunąć także resztki szkła szyb samochodowych. Dlatego Bio Service wspiera serwisy także w utylizacji tego odpadu.

Kod dla szkła szyb samochodowych to 16 01 20.

  1. Gaśnice

Jak wszystkie tego typu produkty, gaśnice mają swój określony termin przydatności. Z tego względu zdarza się także, że klienci warsztatów zostawiają przeterminowane gaśnice w swoich serwisach. Te z kolei muszą zająć się ich profesjonalną utylizacją. Dlatego najwygodniejszą opcją dla warsztatów jest przekazanie gaśnic do Bio Service.

Kod dla gaśnic to 16 03 04.

Jakimi jeszcze odpadami zajmuje się program Bio Service? Przykładowa lista TUTAJ.

2022-06-30
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Wiadomości IC - poznaj Bio Service!
2022-06-24
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Bio Service wyjaśnia zawiłości BDO
2022-05-12
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
2022-04-29
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
2022-04-14
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Skup akmulatorów - cena za kg
2022-03-28
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny