Opłata roczna za wpis do BDO i opłata środowiskowa - kogo dotyczą i na czym polegają?

2024-02-16
Wraz z końcem lutego 2024 roku upływa termin na uregulowanie opłaty rocznej BDO. Miesiąc później mija czas dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska. Kto musi o nich pamiętać? 
Opłaty obowiązkowe w warsztacie
Kalkulator, folder, pieniądze

Kogo dotyczy opłata BDO? 

Opłata roczna BDO, czyli opłata za wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu pewne produkty lub wytwarzają wyroby w Polsce. W szczególności obejmuje to firmy, które wprowadzają plastikowe jednorazówki oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne. 

Opłata nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, lecz tylko tych, którzy spełniają określone kryteria. Obowiązkiem jej wniesienia nie są objęte np. firmy, które są jedynie wytwórcami odpadów – do takiej grupy przeważnie należą warsztaty motoryzacyjne.  

Jeśli prowadzisz warsztat motoryzacyjny oferujący podstawowe usługi prawdopodobnie nie musisz regulować opłaty rocznej BDO. Podlegasz jej jednak, jeśli Twoja firma: 

·       wprowadza na rynek baterie lub akumulatory,  

·        wprowadza pojazdy (także w kontekście importu używanych aut dla klientów), 

·        wprowadza produkty w opakowaniach na rynek krajowy,  

·        wprowadza na terytorium kraju opony,  

·        wprowadza na terytorium kraju oleje smarowe, 

·        wprowadza sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Niezależnie od kwestii opłaty wytwórcy odpadów, zobowiązani są do prowadzenia ich ewidencji, muszą uzyskać wpis do rejestru BDO. Przygotowanie odpowiedniego wniosku można zlecić na platformie Bio Service. 

Opłata roczna BDO 2024 – termin na uregulowanie i zmiany w przepisach 

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do uiszczania opłaty muszą to zrobić do końca lutego. Nieuregulowanie opłaty rocznej może skutkować wykreśleniem z rejestru 

Warto zaznaczyć, że w 2024 roku po raz pierwszy opłatę roczną muszą wpłacić przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, jeżeli uzyskali wpis do rejestru BDO w ubiegłym roku. 

Ile wynosi opłata roczna BDO? 

Wysokość opłaty rocznej za wpis do BDO wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Przedsiębiorca wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od tego, w ilu działach BDO ma wpis.  

Opłata BDO a opłata środowiskowa 

Opłata roczna BDO oraz tzw. opłata środowiska (czyli opłata za korzystanie ze środowiska) to niezależne daniny. Opłata BDO jest bezpośrednio związana z wpisem do bazy danych o odpadach. Natomiast opłata za korzystanie ze środowiska obejmuje ogólniejsze działania związane z ochroną środowiska, takie jak gospodarowanie odpadami czy emisję gazów i pyłów. Oba rodzaje opłat mają swoje odrębne cele i zasady regulujące ich wysokość i terminy płatności. 

Kogo dotyczy opłata środowiskowa?  

Podmioty, których działalność ma wpływ na środowisko – w tym oczywiście warsztaty motoryzacyjne – muszą co roku uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska, czyli tzw. opłatę środowiskową. Opłata ma na celu poprawę ochrony środowiska w Polsce. Z jednej strony zebrane środki mają posłużyć działaniom państwa w tym obszarze, z drugiej konieczność uregulowania opłaty ma zachęcać przedsiębiorców od ograniczenia ich wpływ na otoczenie i przyrodę. 

Ile wynosi opłata za korzystanie ze środowiska? 

Podstawę do naliczenia opłaty stanowi informacja o korzystaniu ze środowiska. Dokument ten zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. Opierając się na tych danych oraz na konkretnych stawkach zawartych w obwieszczeniu Ministra Środowiska, przedsiębiorca samodzielnie wylicza swoją należność (np. ilość spalonego paliwa x podana stawka za litr paliwa w konkretnym typie samochodu). 

Opłata środowiskowa – do kiedy? 

Przedsiębiorcy muszą złożyć informację o korzystaniu ze środowiska do 31 marca 2024 roku do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Do tego samego dnia na rachunek urzędu marszałkowskiego należy wpłacić wyliczoną opłatę Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Zapraszamy na webinar o składowaniu odpadów i recyklingu akumulatorów
2024-03-04
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
BDO w warsztacie motoryzacyjnym
2024-02-26
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach