Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO

2024-03-25
Przedsiębiorcy wytwarzający odpady oraz gospodarujący odpadami mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO. Niestety wiele firm, których on dotyczy, nie zdaje sobie z tego sprawy albo bagatelizuje go. Tymczasem jeśli nie dopełnią tej formalności, mogą im grozić poważne konsekwencje.
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
Każdy wytwórca odpadów musi być zarejestrowany w BDO
 1. Gdzie znajdę wskazówki dotyczące przepisów?
 2. Na czym polega obowiązek wpisu do BDO?
 3. Kto musi uzyskać wpis do rejestru BDO?
 4. Jakie podmioty nie podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu w BDO?
 5. Czy muszę ponieść opłatę rejestrową?
 6. Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru?
 7. Czy ktoś może wypełnić wniosek o wpis do BDO za mnie?

Gdzie znajdę wskazówki dotyczące przepisów?

Webinar „Składowanie odpadów i recykling akumulatorów”jest częścią wspólnej kampanii edukacyjnej zorganizowanej prze

Bio Service i firma Varta zorganizowały wspólnie kampanię edukacyjną, której głównym elementem jest e-book
„Ochrona środowiska w warsztacie motoryzacyjnym”. Publikacja stanowi wygodne w użyciu źródło informacji o przepisach ochrony środowiska oraz zestaw wskazówek, jak należy postępować, aby prowadzić firmę w zgodzie z przepisami prawa.Poradnik jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Aby go otrzymać wystarczy wpisać na dedykowanej stronie wwwadres e-mail, na który przyślemy link do pobrania pliku z e-bookiem.

Na czym polega obowiązek wpisu do BDO?

BDO, czyli „baza danych odpadowych”, to powszechnie używany skrót oznaczający bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr BDO dla każdego z 16 regionów kraju prowadzą za pomocą specjalnego portalu (bdo.mos.gov.pl) marszałkowie województw. Został on stworzony w celu monitorowaniu tego co się dzieje z odpadami w Polsce. Przedsiębiorcy realizują obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów logując się na indywidualnych kontach właśnie w tym serwisie.

Rejestracja w BDO jest obowiązkowa, co do zasady, dla każdego przedsiębiorcy wytwarzającego odpady, które nie są zwykłymi śmieciami komunalnymi. Firmy, które rejestrują się w systemie otrzymują indywidualny numer BDO, którego muszą używać przy okazji wszystkich swoich działań związanych z gospodarką odpadami. Dzięki temu np. transakcje przekazania odpadów są łatwe do zidentyfikowania. Ułatwia to zwalczanie takich problemów jak dzikie wysypiska oraz nielegalna utylizacja odpadów, przeprowadzana w sposób szkodliwy dla środowiska oraz niebezpieczny dla otoczenia.

Rejestracji powinno się dokonać jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Jeśli obowiązek ten został zbagatelizowany na początku prowadzenia firmy, trzeba ten brak jak najszybciej uzupełnić. Nie ma kar za złożenie wniosku po terminie. Wysoka kara może jednak być nałożona za brak rejestracji. Jeśli nie zarejestrowałeś jeszcze firmy w BDO, możesz powierzyć to zadanie ekspertom Bio Service.

Kto musi uzyskać wpis do rejestru BDO?

Wpis w rejestrze BDO muszą uzyskać wszystkie firmy, które wytwarzają odpady, niezależnie od wielkości, lub nimi gospodarują. Obowiązek obejmuje również przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producentów oraz importerów opakowań.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe, zakłady wulkanizacyjne oraz sklepy motoryzacyjne – jako wytwórcy odpadów – muszą uzyskać wpis do rejestru BDO, aby legalnie działać na rynku. Przeprowadzenie całej procedury nie musi spoczywać bezpośrednio na ich barkach. Mogą to zlecić specjalistom w obszarze prawa ochrony środowiska, korzystając z platformy Bio Service.

Jakie podmioty nie podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu w BDO?

Prawo przewiduje pewne wyjątki od obowiązku rejestracji w BDO. Zwolnione są z niego:
 • wytwarzający tylko odpady komunalne,
 • osoby fizyczne i jednostki nie będące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, 
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni poniżej 75 ha,
 • transportują wyłącznie odpady wytworzone przez siebie,
 • podmioty nieprofesjonalnie zbierający odpady,
 • wytwarzają tylko określoną ilość odpadów.
Wyjątek wspomniany w ostatnim punkcie dotyczy podmiotów, które wytworzyły wyłącznie stosunkowo niewielką ilość konkretnie określonych rodzajów odpadów.

Są one jednoznacznie wskazane w ministerialnym rozporządzeniu. Akceptowalne ilości są – z punktu widzenia warsztatu – naprawdę niewielkie. Np. w przypadku opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (kod 15 01 10*) oraz zużytych olejów (kod odpadu 13 02 08*) limit ten wynosi tylko 20 kg rocznie. 

Czy muszę ponieść opłatę rejestrową?

Wytwórcy odpadów, w tym warsztaty motoryzacyjne, nie wnoszą żadnej opłaty. Szereg przedsiębiorców obowiązuje jednak opłata rejestrowa i roczna za wpis do BDO. Wynosi ona 300 zł (dla mikroprzedsiębiorców  stawka jest niższa – 100 złotych). Należy ją wnieść na konto urzędu marszałkowskiego w województwie, w którym prowadzi się działalność.

Opłacie rejestrowej podlegają przedsiębiorcy:
 • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy,
 • będący producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Warto zauważyć, że „wprowadzenie na terytorium kraju opon oraz oleju" obejmuje także sprowadzanie z zagranicy używanych samochodów do sprzedaży (z którymi siłą rzeczy sprowadza się olej oraz opony).

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na stronie BDO (bdo.mos.gov.pl). Aby to zrobić należy mieć aktywny Profil Zaufany (można go założyć w bankowości elektronicznej wielu banków) oraz opłaconą już opłatę rejestrową, jeśli jest wymagana (podczas wypełniania wniosku będzie trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu).
 1. Po wejściu na stronę, należy kliknąć w przycisk "Przejdź do systemu BDO" a następnie wybrać opcję "Login.gov.pl", który pozwoli zalogować się, potwierdzając tożsamość przy użyciu Profilu Zaufanego
 2. Po zalogowaniu należy kliknąć "Nowy wniosek" i z rozwijanej listy wybrać "Nowy wniosek rejestrowy". Następnym krokiem jest wypełnienie danych podmiotu składającego wniosek, w tym adresu zamieszkania lub siedziby (na tej podstawie tworzy się wstępne zgłoszenie ze wskazanym adresem przypisanym jako miejsce prowadzenia działalności).
 3. Następnie należy kliknąć w "Opcje" oraz wybrać z rozwijanej listy "Tabele". W ten sposób użytkownik trafi do wyboru Działów BDO. Są one dedykowane poszczególnych branżom. Dla wytwórców odpadów właściwy będzie Dział XII.
 4. Po uzupełnieniu danych, należy dodać do wniosku wymagane oświadczenia i potwierdzenie uiszczenia ewentualnej opłaty.
Po zaakceptowaniu i wysłaniu całego wniosku zostanie przyznany numer rejestrowy BDO. Urzędnicy mają na jego przekazania 30 dni. Jeśli we wniosku czegoś brakuje lub był błędnie wypełniony, przedsiębiorca otrzyma prośbę o jego uzupełnienie.

Czy ktoś może wypełnić wniosek o wpis do BDO za mnie?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek wypełnili w imieniu firmy specjaliści z obszaru prawa ochrony środowiska. Warsztaty motoryzacyjne, sklepy z częściami lub zakłady wulkanizacyjne mogą zlecić taką usługę za pośrednictwem platformy Bio Service.Platforma Bio Service pozwala również na zamówienie usługi rocznej kompleksowej obsługi systemu BDO, w której zawarte jest m.in. uzupełniania ewidencji odpadów oraz przygotowania corocznych obowiązkowych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.


Czytaj także:

Przepisy środowiskowe w warsztacie - darmowy e-book

Więcej odpadów do zgłoszenia w systemie SENT

Opłata roczna za wpis do BDO i opłata środowiskowa - kogo dotyczą i na czym polegają?

Katalog kodów odpadów zgodny z ewidencją BDO 
Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?