Więcej odpadów do zgłoszenia w systemie SENT

2024-01-12
Dzisiaj, 12 stycznia 2024 roku, wchodzą w życie przepisy poszerzające zakres nadzoru transportu towarów wrażliwych w systemie SENT. Jakie nowe kategorie obejmują?
SENT to system monitorowania transportu towarów wrażliwych
SENT to system monitorowania transportu towarów wrażliwych

Ministerstwo Finansów przygotowało w październiku 2023 roku rozporządzenie, które rozszerza nadzór nad przewozem w ramach SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). W systemie tym rejestrowane są towary wrażliwe, czyli takie które objęte są specyficznymi przepisami dotyczącymi opodatkowania lub są szczególnie istotne dla państwa (takie, które mogą być zagrożone brakiem dostępności). Objęcie ich drobiazgową kontrolą transportu wynika ze zwiększonego ryzyka oszustw podczas obrotu nimi. Towarami których transport jest monitorowany są m.in. alkohol, paliwa opałowe, tytoń, określone środki lecznicze, rozpuszczalniki i odpady. 

Objęcie ich drobiazgową kontrolą transportu wynika ze zwiększonego ryzyka oszustw podczas obrotu tymi towarami. Wśród nich są m.in. alkohol, paliwa opałowe, tytoń, określone środki lecznicze, rozpuszczalniki i odpady.

Jakie nowe rodzaje odpadów zostały objęte obowiązkiem rejestracji w systemie SENT?

Obecnie katalog towarów objętych system SENT został poszerzony o 11 rodzajów odpadów z obszaru farb, lakierów, rozpuszczalników oraz klejów:

 • 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13* – szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17* – odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19* – zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13* – uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15* – uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia przewozu towaru na portalu PUESC?

Obsługa zgłoszeń SENT odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (puesc.gov.pl). Konto na niej powinna mieć zarówno firma, jak i konkretna osoba, która będzie w jej imieniu wykonywać zgłoszenia SENT. 

Aby zgłosić transport określonego towaru, osoba reprezentująca firmę wypełnia odpowiedni formularz. Po wpisaniu niezbędnych informacji trzeba kliknąć przycisk "Zatwierdź".  Pozwoli to na otrzymanie numeru referencyjnego zgłoszenia, który należy przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu.

Więcej o systemie SENT dowiesz się z artykułu System SENT a odbiór odpadów

Komu przekazać odpady, aby mieć pewność, że zostaną zutylizowane zgodnie z prawem?

Trzeba też pamiętać, aby odpady przekazywać tylko podmiotom uprawnionym do ich transportu. Bio Service to internetowa platforma, dzięki której można zlecać online odbiór odpadów z firmy. Korzystanie z niej gwarantuje, że odpady zostaną odebrane przez firmy posiadające wszystkie potrzebne pozwolenia i decyzje administracyjne.Klikij, aby założyć konto na platformie Bio Service


Czytaj także:

Zużyty olej silnikowy - gdzie oddać stary olej?

Katalog kodów odpadów zgodny z ewidencją BDO

Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy

Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service

Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Zapraszamy na webinar o składowaniu odpadów i recyklingu akumulatorów
2024-03-04
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
BDO w warsztacie motoryzacyjnym
2024-02-26
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach