Co zrobić ze zużytym olejem silnikowym?

2022-08-31

Wiele odpadów pojawiających się w warsztacie samochodowym należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajduje się olej oraz filtry oleju. Ich odbiór można wygodnie zlecić online przez Bio Service.

EkoWskazówki motoryzacyjne
Co trzeba zrobić z olejem silnikowym po jego wymianie w warsztacie?

Olej jako środek smarny odgrywa kluczową rolę w działaniu silnika spalinowego. Jednocześnie ogranicza on destrukcyjny wpływ drobin metali i osadów na cylindry, tłoki i inne elementy jednostki napędowej - te zanieczyszczenia pozostają bowiem w tym płynie eksploatacyjnym i w jego filtrze. Dlatego też wymiana oleju silnikowego to jedna z podstawowych usług wykonywanych przez mechanika.

Nie próbuj spalić ani wylewać starego oleju

Efektem zużycia oleju są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czyli rakotwórcze substancje powstałe w wyniku działania wysokiej temperatury w silniku.

W przepracowanym oleju znajdują się ponadto m.in. siarczki i związki metali np. manganu, niklu czy ołowiu. Są one szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego - 1 kg oleju może skazić nawet 5 mln litrów wody tak, że nie będzie nadawała się do picia! Dlatego nie wolno dopuścić, aby dostał się do zbiorników wodnych, gleby i wód gruntowych.

Przekaż nam odpady warsztatowe -zaloguj się lub zarejestruj!

Nie wolno również takiego oleju wylewać do kanalizacji ani wykorzystywać jako paliwa do palenia w piecu. Spalanie paliwa tego rodzaju w nieprzystosowanej do tego instalacji przyczynia się do powstawania smogu. W ten sposób opisane wyżej szkodliwe związki przedostają się do naszych płuc i zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory oraz groźne choroby układu oddechowego i krążeniowego. 

Recykling energetyczny oleju jest dopuszczalny, ale wyłącznie w zaawansowanych, przemysłowych piecach. Takie instalacje muszą spełnić ściśle, określone wymagania i uzyskać na drodze administracyjnej status spalarni. W praktyce jest to nieosiągalne dla serwisu motoryzacyjnego. 

Gdzie oddać zużyty olej silnikowy?

Odbiór odpadów warsztatowych, w tym zużytego oleju oraz filtrów, można zgłosić szybko i wygodnie za pośrednictwem platformy Bio Service. Odpady zostaną odebrane przez firmę, posiadająca wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne. Właściciel serwisu ma wtedy pewność, że zostaną przetransportowane i poddane obróbce w sposób zgodny z przepisami i minimalizujący negatywne konsekwencje dla środowiska.

Oddaj przepracowany olej przez Bio Service - zaloguj się lub zarejestruj!

Wypełnienie nowego zgłoszenia odbioru w Bio Service wymaga tylko kilku kliknięć. Wewnętrzny system jest bardzo prosty w obsłudze. Po zalogowaniu się wystarczy kliknąć „Nowe zgłoszenie”, wybrać miejsce odbioru nieczystości, kod oraz ilość. Kiedy system przeliczy ceną za usługę, wystarczyć potwierdzić zlecenie przyciskiem „Zgłoś”.

Jak postępować z odpadami warsztatowymi?

  • Na właścicielu warsztatu spoczywa obowiązek odpowiedniego działania związanego z utylizacją odpadów spoczywa na właścicielu warsztatu. 
  • Przepracowany olej silnikowy powinien zostać zlany do szczelnej, odpowiednio oznakowanej beczki i przechowywany w niej do momentu przekazania uprawnionej firmie. Jego kod to 13 02 06.
  • Filtry, opakowania, szmatki i inne rzeczy zanieczyszczone olejem także należą do odpadów niebezpiecznych. Muszą być przechowywane w szczelnym pojemniku, np. beczce lub kontenerze IBC.
  • Zutylizować odpady niebezpieczne mogą tylko specjalistyczne firmy (posiadające zezwolenie na zbieranie ich, odzysk oraz recykling).
  • Jeśli zlecisz odbiór odpadów przez platformę Bio Service, możesz otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów.
  • Rejestracja na www.bio-service.pl wymaga zaledwie kilku kliknięć. Korzystanie z platformy nie wiąże się z żadnymi opłatami abonamentowymi - płacisz wyłącznie za zamówione usługi.
  • Osoby fizyczne również nie mogą wyrzucać wymienionych wyżej produktów razem ze zwykłymi śmieciami. Ich obowiązkiem jest przekazanie zużytego oleju do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adres najbliższego punktu można znaleźć na stronie internetowej swojej gminy. Najlepiej jednak będzie, jeśli wykonają usługę wymiany oleju w warsztacie.

Uwaga na kary!

Każdy warsztat musi zadbać o właściwą utylizację nieczystości wytwarzanych podczas pracy. W przeciwnym razie spotkają go wysokie kary. Już za wyciek oleju na chodnik czy ulicę grozi mandat karny

Zakazane jest też jego mieszanie z innymi nieczystościami i materiałami eksploatacyjnymi. Sankcją zapisaną w ustawie za takie działanie jest kara aresztu lub grzywny.

Za wylanie olejów odpadowych do ziemi lub wody może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 złotych. To samo grozi również za nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów. Organem, który może nałożyć taką sankcję jest Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Recykling i utylizacja oleju

Przepracowany olej samochodowy można przetwarzać np. poddać rerafinacji lub ponownie wykorzystać jako bazę olejową do produkcji nowych olejów lub jako surowiec energetycznych w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach.


Olej przepracowany można poddać rerafinacji, użyć jako surowca do produkcji nowych olejów albo wykorzystać w procesie recyklingu elektrycznego.

Zadbajmy razem o Twój warsztat

Bio Service to platforma online pomagająca w kompleksowym zarządzaniu gospodarką odpadami. Pozwala nie tylko na zlecanie ich odbioru, ale także na zamawianie usług administracyjnych i sprawozdawczych. Dzięki skorzystaniu z oferty Bio Service warsztat ma pewność, że współpracuje z firmami zajmującymi się tym obszarem zgodnie z rygorystycznymi, europejskimi normami a obowiązkowe raportowanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji nie stanowi problemu. Dołącz do Bio Service już dziś!

Czytaj także!

Na czym polega recykling akumulatorów?

Skup akumulatorów i tarcz - atrakcyjne ceny w Bio Service

Poznaj zasady i kwoty refundacji

Obowiązki środowiskowe - wygodne dopełnianie formalności

2024-06-06
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
2024-06-03
Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO