Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film

2022-04-29
Mimo, że akumulatory należą do odpadów niebezpiecznych, dzięki recyklingowi można odzyskać niemal 100% masy urządzenia. Ponadto przekazanie ich do utylizacji przez Bio Service przekłada się na otrzymanie przez warsztat środków finansowych.
Recykling akumulatorów z Bio Service
Dowiedz się, jak odpowiednio zająć się zużytym akumulatorem w warsztacie

Warsztaty samochodowe i motocyklowe w związku ze swoją działalnością są wytwórcami dużej ilości różnorodnych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zachowywanie się zgodnie z przepisami, np. z pomocą usług i ekspertów Bio Service, w pełni jednak temu zapobiega.


Do odpadów, które wymagają odpowiedniej uwagi należą akumulatory i baterie. Wynika to z nie tylko z odpowiedzialności wobec swojego otoczenia, ale także ze względu na restrykcyjne przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska.

Bio Service daje gwarancję, że przekazany przez warsztat akumulator zostanie właściwie zutylizowany przez firmę posiadającą wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Skorzystanie z tej możliwości ogranicza też nakład pracy warsztatu związany z formalnościami. Dzięki integracji usługi Bio Service z systemem BDO obowiązkowe Karty Przekazania Odpadu wypełnią się automatycznie.

Zleć odbiór odpadu przez Bio Service – zaloguj się lub zarejestruj w systemie!

Bio Service skupuje zużyte akumulatory w korzystnych cenach

Odpowiednia gospodarka odpadami stanowi dla warsztatów obowiązek, z którego niewywiązanie się grozi wysokimi karami. Platformowa Bio Service oferuje jednak kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Dzięki niemu spełnienie prawnych wymogów jest znacznie prostsze.

Co więcej, akumulatory i tarcze hamulcowe to odpady, których odpowiednia utylizacja nie pociąga za sobą kosztów, ale przynosi do firmy dodatkowe środki finansowe. Cena, jaką Bio Service oferuje za skup za kilograma akumulatorów to 2,50 zł netto. W przypadku tarcz i bębnów to 0,90 zł netto za kilogram (aktualizacja: październik 2023 roku). Aktualna cena za skup akumulator jest dostępna tutaj, za skup tarcz i bębnów hamulcowych – tutaj).

Zadbajmy razem o Twój warsztat

Poznaj prawa przedsiębiorcy podczas kontroli WIOŚ!

Dowiedz się, jakie obowiązki dot. gospodarki odpadami ma warsztat

Sprawdź, jakie nietypowe odpady mogą pojawić się w Twojej firmie


Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?