Bio Service

Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film

2022-04-29
Mimo, że akumulatory należą do odpadów niebezpiecznych, dzięki recyklingowi można odzyskać niemal 100% masy urządzenia. Ponadto przekazanie ich do utylizacji przez Bio Service przekłada się na otrzymanie przez warsztat środków finansowych.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe w związku ze swoją działalnością są wytwórcami dużej ilości różnorodnych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zachowywanie się zgodnie z przepisami, np. z pomocą usług i ekspertów Bio Service, w pełni jednak temu zapobiega.


Do odpadów, które wymagają odpowiedniej uwagi należą akumulatory i baterie. Wynika to z nie tylko z odpowiedzialności wobec swojego otoczenia, ale także ze względu na restrykcyjne przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska.

Bio Service daje gwarancję, że przekazany przez warsztat akumulator zostanie właściwie zutylizowany przez firmę posiadającą wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Skorzystanie z tej możliwości ogranicza też nakład pracy warsztatu związany z formalnościami. Dzięki integracji usługi Bio Service z systemem BDO obowiązkowe Karty Przekazania Odpadu wypełnią się automatycznie.

Zleć odbiór odpadu przez Bio Service – zaloguj się lub zarejestruj w systemie!

Bio Service skupuje zużyte akumulatory w korzystnych cenach

Odpowiednia gospodarka odpadami stanowi dla warsztatów obowiązek, z którego niewywiązanie się grozi wysokimi karami. Platformowa Bio Service oferuje jednak kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Dzięki niemu spełnienie prawnych wymogów jest znacznie prostsze.

Co więcej, akumulatory i tarcze hamulcowe to odpady, których odpowiednia utylizacja nie pociąga za sobą kosztów, ale przynosi do firmy dodatkowe środki finansowe. Cena, jaką Bio Service oferuje za skup za kilograma akumulatorów to 2,30 zł netto. W przypadku tarcz i bębnów to 1,80 zł netto za kilogram (ceny aktualne na dzień 29 kwietnia 2022 roku. Aktualna cena za skup akumulator jest dostępna tutaj, za skup tarcz i bębnów hamulcowych – tutaj).

Zadbajmy razem o Twój warsztat

Poznaj prawa przedsiębiorcy podczas kontroli WIOŚ!

Dowiedz się, jakie obowiązki dot. gospodarki odpadami ma warsztat

Sprawdź, jakie nietypowe odpady mogą pojawić się w Twojej firmie


2022-06-30
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Zarabiaj na akumulatorach, pamiętając o środowisku
Wiadomości IC - poznaj Bio Service!
2022-06-24
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Informacje środowiskowe w Wiadomościach IC
Bio Service wyjaśnia zawiłości BDO
2022-05-12
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
2022-04-14
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Skup akmulatorów - cena za kg
2022-03-28
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – aktualne ceny