Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe

2022-05-12
Platforma Bio Service to narzędzie, które pozwala wygodnie zarządzać formalnościami dot. gospodarki odpadami, a nawet zautomatyzować obowiązkowy proces wypełniana Kart Przekazania Odpadu.
Bio Service wyjaśnia zawiłości BDO
Platforma Bio Service to sprawne wypełnianie formalnych obowiązków dot. ochrony środowiska

W poniższym artykule wyjaśnimay, na czym polegają obowiązki administracyjne serwisów w obszarze gospodarki odpadami oraz w jaki sposób platforma Bio Service może pomóc w ich realizacji.

  1. Co to jest odpad?
  2. Co to jest ewidencja odpadów?
  3. Jak wypełniać Karty Przekazania Odpadu?
  4. Jak zintegrować konta w systemie BDO z platformą Bio Service?
  5. Jak Bio Service pomaga w prowadzeniu ewidencji odpadów?

BDO – co to jest?

BDO to system informatyczny, w którym przedsiębiorcy prowadzą bieżącą ewidencję odpadów oraz składają coroczne sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami. Klienci Bio Service mogą połączyć swoje konto BDO z kontem w Bio Service, co ułatwi wypełnianie obowiązków administracyjnych w tym obszarze. Pełna nazwa BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Co to jest ewidencja odpadów?

Ewidencja to narzędzia, które pozwala na ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami oraz wspiera ochronę środowiska.

Do każdego wytworzonego rodzaju odpadu należy stworzyć co najmniej jedna Kartę Ewidencji Odpadu w systemie BDO. Należy ją uzupełniać wraz z dalszym wytwarzaniem odpadów danego rodzaju. Alternatywnie można założyć kolejną kartę, jednak wydaje się to rozwiązanie mniej wygodne (maksymalnie można założyć 12 kart dla jednego rodzaju odpadu). W karcie ewidencji nanosi się również informacje o przekazaniu odpadu lub jego utylizacji.

Jak wypełniać Karty Przekazania Odpadu?

Kolejnym wymogiem nałożonym przez prawo jest wypełnianie i gromadzenie Kart Przekazania Odpadu. Należy to robić np. kiedy przekazujemy zużyte filtry olejowe lub akumulatory firmie utylizującej. W takiej karcie trzeba wskazać m.in. rodzaj odpadu, jego wagę, nazwy podmiotów, między którymi następuje przekazanie. Pamięta, że niewłaściwe prowadzenie ewidencji odpadu grozi wysokimi karami administracyjnymi.

Zlecając odbiór odpadu przez platformę Bio Service, Karta Przekazania Odpadu uzupełni się automatycznie na podstawie danych zapisanych w systemie oraz zleceniu. Warunkiem jest zintegrowanie swojego konta BDO z kontem w usłudze Bio Service. Aby to zrobić, wystarczy zaledwie kilka kroków.

Jak zintegrować konto na platformie Bio Service z BDO?

Szczegółowa instrukcja krok po kroku, z ilustracjami zakładek aplikacji, jest dostępna pod linkiem Połącz swoje konta w BDO i Bio Service.

Jak Bio Service pomaga prowadzeniu ewidencji odpadów?

Bio Service oferuje usługi pakietowe w zakresie obsługi BDO. Specjaliści platformy w ramach rocznej opłaty pomogą w aktualizacji bazy BDO oraz będą dostępni pod dedykowaną infolinią, a także pod adresem e-mail, aby w razie potrzeby udzielić porady w obszarze prawa ochrony środowiska.

Eksperci wypełnią także dla warsztatu obowiązkowe raporty roczne i sprawozdania. Wśród nich nie tylko raport BDO, ale również raport KOBiZe oraz sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO.

Wypełnienie poszczególnych raportów można również zlecić oddzielnie jako jednorazową usługę, podobnie jak szereg innych usług doradczych.


Czytaj także:

Obejrzyj animacją o odpowiedzialnym gospodarowania odpadami

Przekaż Bio Sevice akumulatory oraz tarcze hamulcowe na korzystnych warunkach

Skorzystaj z refundacji części kosztów za przekazanie innych odpadów

Daj się poznać nowym klientom jako odpowiedzialny ekologicznie przedsiębiorca


Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?