Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO

2023-02-02
Mikołaj Rutkowski
Bio Service oferuje swoim użytkownikom intuicyjne narzędzie do zarządzania gospodarką odpadami oraz kompleksowe wsparcie merytoryczne w tym obszarze. W poniższym artykule wyjaśniamy zawiłości obowiązującej w Polsce klasyfikacji odpadów.
Rodzaje i kody odpadów - co oznaczają cyfry w kodzie?
Rodzaje i kody odpadów - co oznaczają cyfry w kodzie?
 1. Co to jest odpad?
 2. Jak określić kod odpadu?
 3. Jakie grupy odpadów wymieniają przepisy?
 4. Po co wprowadzono kody odpadów?
 5. Pobierz pełny katalog odpadów w 2023 roku

Co to jest odpad?

Pojęcie odpadu w sensie prawnym jest bardzo szerokie. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

W przypadku serwisu motoryzacyjnego odpadem jest wszystko co powstało w związku z wykonaniem usługi dla kierowcy oraz ogólnym funkcjonowaniem firmy.

Jak określić kod odpadu?

Każdy kod składa się z sześciu cyfr, pogrupowanych w trzy dwucyfrowe numery. Umieszczona na jego końcu gwiazdka wyróżnia kody odpadów niebezpiecznych. Jeśli gwiazdki nie ma, jest to odpad inny niż niebezpieczny. Co oznaczają natomiast poszczególne cyfry?

Pierwsze dwie cyfry kodu oznaczają grupę odpadów, wskazującą źródło powstawania odpadów. Dwie kolejne określają podgrupę odpadów. Ostatnie dwie z sześciu cyfr identyfikują rodzaj odpadów cyfry kodu wskazują. Lista kodów została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, które zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy o odpadach.

Podgrupa i konkretny rodzaj kryją się pod kolejnymi czterema cyframi. Katalog jest skonstruowany tak, że każdy odpad może mieć przypisany swój własny kod. Przykładowo, kodem 13 02 06* oznaczmy więc np. olej, który został spuszczony podczas corocznego przeglądu. Pod składającymi się na niego numerami kryją się następujące informacje:

 • 13 – grupa – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 • 02 – podgrupa – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 • 06 – konkretny rodzaj odpadu – syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • * – gwiazdka wskazuje, że te oleje należą do odpadów niebezpiecznych.

  Jeśli zdecydujemy się na zlecenie odbioru przez platformę Bio Service, jej wygodny interfejs pozwoli nam na wybór konkretnego rodzaju odpadu z rozwijanej listy (która podpowiada odpowiednie kody po wpisaniu już pierwszych znaków opisujących odpad, np. "olej").

  Załóż konto w Bio Service i zleć odbiór odpadów online

  Jakie grupy odpadów wymieniają przepisy?

  Podział odpadów na grupy został dokonany przede wszystkim na podstawie źródła ich powstawania (przy czym grupa nr 16 obejmuje odpady nie ujęte w innych grupach). Grup odpadów jest 20:

  • Grupa 1 –  Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
  • Grupa 2 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  • Grupa 3 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
  • Grupa 4 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
  • Grupa 5 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
  • Grupa 6 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
  • Grupa 7 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
  • Grupa 8 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
  • Grupa 9 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  • Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych
  • Grupa 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
  • Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  • Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  • Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
  • Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
  • Grupa 16 – Odpady nie ujęte w innych grupach
  • Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  • Grupa 18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
  • Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  • Grupa 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

  Po co wprowadzono kody odpadów?

  Kody odpadów zostały wprowadzone, aby usprawnić pracę z odpadami – ich odbiór, transport oraz utylizację. Wykorzystywane są w raportach środowiskowych, Kartach Przekazania Odpadu oraz Kartach Ewidencji. Stosowanie ich ma ułatwiać administrowanie gospodarką odpadami przez firmy, dzięki ujednoliceniu klasyfikacji odpadów. Kody pomagają też instytucjom państwowym, których kontrole mają na celu zadbanie o ochronę środowiska. Kody odpadów przyśpieszają te postępowania, co jest zaletą również dla firm, w których pojawiają się inspektorzy.

  Pełny katalog odpadów w 2023 roku

  Pełny katalog kodów odpadów dostępny jest do pobrania tutaj: Kody odpadów pdf. Znajdują się w nim wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów używanych w ewidencji BDO.  Czytaj także:

  Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych w 2023 r.

  Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe z Bio Service

  Szybki, wygodny dostęp do Bio Service

  Zużyty olej silnikowy - gdzie oddać stary olej?

  2024-06-06
  Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
  Poznaj przepisy środowiskowe z Bio Service - zapisz się już dziś
  2024-06-03
  Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
  Przepisy o ewidencji odpadów – odpowiedzi na pytania użytkowników Bio Service
  Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
  2024-05-13
  Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
  Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
  Miejsce magazynowania odpadów
  2024-05-08
  Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
  Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
  Wesołych Świąt Wielkanocnych!
  2024-03-29
  Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
  Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
  Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
  2024-03-25
  Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
  Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO