Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska

2024-02-12
Pierwszy kwartał to coroczny okres przygotowania odpowiednich raportów i sprawozdań. Nie inaczej jest w obszarze prawa środowiskowego i gospodarowania odpadami w warsztacie.
Pamiętaj o terminach raportów środowiskowych!
Kalendarz w warsztacie - raporty środowiskowe

Jakie są terminy składania sprawozdań z obszaru ochrony środowiska za rok 2023?

 1. Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – 29 lutego
 2. Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO – 29 lutego
 3. Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO – 29 lutego
 4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – 15 marca
 5. Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej – 31 marca

Sprawozdania środowiskowe – kogo dotyczą?

W pierwszym miesiącach roku właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą pochylić się nad kwestią sprawozdawczości w obszarze ochrony środowiska.  Poniżej przedstawiamy informacje na temat raportów, których złożenie nakazują polskie przepisy. Część z nich jest obowiązkowa dla niemal wszystkich warsztatów w Polsce; część dotyczy tylko firm, wykorzystujących określone instalacje oraz wykonujących konkretne usługi.

Obowiązki formalne to ważna część prowadzenia firmy. W związku z tym Bio Service wspólnie z firmą Varta przygotował dla bezpłatny poradnik „Ochrona środowiska w warsztacie motoryzacyjnym – praktyczny poradnik dla firm z sektora naprawy i serwisowania pojazdów”. Publikacja w formie e-booka jest dedykowana właścicielom warsztatów oraz osobom odpowiedzialnym w takich firmach za obszar gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Aby pobrać ten wygodny podręcznik wystarczy podać w formularzu adres email, na który ma zostać wysłany link do publikacji.

Specjaliści platformy Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie wymienione sprawozdania. Czas oszczędzony dzięki temu na papierkowej pracy będzie zaś mógł zostać przeznaczony na obsługę zleceń klientów i rozwój serwisu.

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE) 

Termin: 29 lutego 2024 roku
Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

W raporcie o emisjach dla KOBiZE należy przedstawić wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać w nim informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery oraz wielkość emisji zredukowanej dzięki tym działaniom. Dowiedz się więcej!

Ważne!
Wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska może być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi. Jeśli chcesz zacząć używać instalacji emitującej gazy i pyły, eksperci Bio Service mogą uzyskać dla Ciebie odpowiednie pozwolenie

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO 

Termin: 29 lutego 2024 roku
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań (BDS) 

W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące emisji do powietrza substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych. Złożyć go muszą podmioty przywożące i wywożące te substancje oraz firmy, które stosują je w swojej działalności. 

Samochód w serwisie motoryzacyjnym

W przypadku warsztatów samochodowych sprawozdanie dotyczy przede wszystkim serwisów, które mają w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji. Dowiedz się więcej!

Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO 

Termin: 29 lutego 2024 roku
Miejsce złożenia: Baza Danych o Odpadach (BDO). 

Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów – do tej grupy zazwyczaj należą warsztaty – nie muszą uiszczać opłaty rocznej BDO. Podlegają jej natomiast przedsiębiorcy, którzy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, 
 • wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory, 
 • wprowadzający pojazdy, 
 • wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek krajowy, 
 • wprowadzający na terytorium kraju opony, 
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Niezależnie od opłaty wytwórca odpadów, zobowiązany do prowadzenie ich ewidencji, musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Przygotowanie odpowiedniego wniosku można zlecić na platformie Bio Service.

Firmy korzystające ze środowiska powinny zadbać o właściwą utylizację wytwarzanych odpadów


Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

Termin: 15 marca 2024 roku
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski 
Przygotowanie sprawozdania można powierzyć specjalistom Bio Service. 

Dokument wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący ich wytwórcami, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, jednak wypełnia się je używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO. 

Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach i korzystaniu z nich. Informacje dotyczącą 2023 roku należy złożyć do 15 marca 2024 roku

Informacje o wytworzonych odpadach w danym roku sprawozdawczym uzupełnia się na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów. Dowiedz się więcej!

Ważne!
Korzystanie z usług Bio Service upraszcza gospodarowanie odpadami w warsztacie. Dzięki integracji platformy z systemem BDO, Karty Przekazania Odpadu wypełniane są automatycznie, jeśli odbiór został zlecony w ramach usługi Bio Service.

Zakład recyklingu odpadów

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska 

Termin: 31 marca 2024 roku
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski 

Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą co roku przedstawić zakres tego wpływu. Co ważne, za korzystanie ze środowiska przyjmowane jest już samo użytkowanie samochodu służbowego.  

Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. To ważny dokument stanowiący podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Do kiedy przedsiębiorca musi wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska? 

Termin: 31 marca 2024 roku,
Miejsce uiszczenia opłaty: urząd marszałkowski 

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska samodzielnie obliczają obowiązkową opłatę na podstawie rozrządzenia ministra właściwego ds. środowiska. Opłaty za 2023 rok muszą zostać przekazane na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska do 31 marca 2024 roku. 

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie? 

Wsparcie w załatwianiu formalności związanymi z gospodarką odpadami w warsztacie zapewnia Bio Service. Do dyspozycji właścicieli serwisów są eksperci w obszarze prawo środowiskowego, którzy gotowi są do udzielenia niezbędnych konsultacji oraz do wypełnienia potrzebnych wniosków lub sporządzenia obowiązkowych raportów. 

Bezpośrednio przed kolejnymi przepisowymi terminami zapotrzebowania na wymienione wyżej usługi może być znacznie zwiększone. Dlatego zachęcamy do skorzystania z oferowanych rozwiązań odpowiednio wcześniej. 

Każdy warsztat samochodowy może skorzystać z platformy Bio Service


Czytaj także:


Poznaj swoje prawa podczas kontroli WIOŚ

Szybki, wygodny dostęp do Bio Service - dołącz dzisiaj!

Utylizacja opon - co zrobić ze starymi oponami?

Sprawdź warunki skupu akumulatorów w Bio ServiceWesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
2024-03-19
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Zapraszamy na webinar o składowaniu odpadów i recyklingu akumulatorów
2024-03-04
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
Składowanie odpadów i recykling akumulatorów
BDO w warsztacie motoryzacyjnym
2024-02-26
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach
Sprawozdania środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach