Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska

2023-01-05
Pierwszy kwartał to coroczny okres przygotowania odpowiednich raportów i sprawozdań. Nie inaczej jest w obszarze prawa środowiskowego i gospodarowania odpadami w warsztacie.
Kalendarz w warsztacie - terminy sprawozdań środowiskowych
Kalendarz w warsztacie - terminy sprawozdań środowiskowych

Jakie są terminy składania sprawozdań z obszaru ochrony środowiska za rok 2022?

 1. Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – 28 lutego
 2. Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO – 28 lutego
 3. Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO – 28 lutego
 4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – 15 marca
 5. Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej – 31 marca

W pierwszym miesiącach roku właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą pochylić się nad kilkoma formalnymi obowiązkami. Do ostatecznych terminów na wywiązanie się z nich pozostało jeszcze sporo u, jednak nie warto odkładać tych zadań na ostatnią chwilę. 

Specjaliści platformy Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie wymienione sprawozdania. Czas oszczędzony dzięki temu na papierkowej pracy będzie zaś mógł zostać przeznaczony na obsługę zleceń klientów i rozwój serwisu.

Kliknij, aby zerejestrować się w Bio Service

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE) 

Termin: 28 lutego 2023 roku, wtorek 
Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

W raporcie o emisjach dla KOBiZE należy przedstawić wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać w nim informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery oraz wielkość emisji zredukowanej dzięki tym działaniom. Dowiedz się więcej!

Ważne!
Wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska może być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi. Jeśli chcesz zacząć używać instalacji emitującej gazy i pyły, eksperci Bio Service mogą uzyskać dla Ciebie odpowiednie pozwolenie

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO 

Termin: 28 lutego 2023 roku, wtorek 
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań (BDS) 

W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące emisji do powietrza substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych. Złożyć go muszą podmioty przywożące i wywożące te substancje oraz firmy, które stosują je w swojej działalności. 

Samochód w serwisie motoryzacyjnym

W przypadku warsztatów samochodowych sprawozdanie dotyczy przede wszystkim serwisów, które mają w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji. Dowiedz się więcej!

Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO 

Termin: 28 lutego 2023 roku, wtorek 
Miejsce złożenia: Baza Danych o Odpadach (BDO). 

Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy: 

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, 
 • wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory, 
 • wprowadzający pojazdy, 
 • wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek krajowy, 
 • wprowadzający na terytorium kraju opony, 
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów nie muszą uiszczać opłaty rocznej.

Niezależnie od opłaty wytwórca odpadów, zobowiązany do prowadzenie ich ewidencji, musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Przygotowanie odpowiedniego wniosku można zlecić na platformie Bio Service.

Firmy korzystające ze środowiska powinny zadbać o właściwą utylizację wytwarzanych odpadów


Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

Termin: 15 marca 2023 roku, środa 
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski 
Przygotowanie sprawozdania można powierzyć specjalistom Bio Service. 

Dokument wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący ich wytwórcami, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, jednak wypełnia się je używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO. 

Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach i korzystaniu z nich. Informacje dotyczącą 2022 roku należy złożyć do 15 marca 2023 roku

Informacje o wytworzonych odpadach w danym roku sprawozdawczym uzupełnia się na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów.

Zakład recyklingu odpadów

Ważne!
Korzystanie z usług Bio Service upraszcza gospodarowanie odpadami w warsztacie. Dzięki integracji platformy z systemem BDO, Karty Przekazania Odpadu wypełniane są automatycznie, jeśli odbiór został zlecony w ramach usługi Bio Service.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska 

Termin: 31 marca 2023 roku, piątek 
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski 

Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą co roku przedstawić zakres tego wpływu. Co ważne, za korzystanie ze środowiska przyjmowane jest już samo użytkowanie samochodu służbowego.  

Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. To ważny dokument stanowiący podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Do kiedy przedsiębiorca musi wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska? 

Termin: 31 marca 2023 roku, piątek 
Miejsce uiszczenia opłaty: urząd marszałkowski 

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska samodzielnie obliczają obowiązkową opłatę na podstawie rozrządzenia ministra właściwego ds. środowiska. Opłaty za 2022 rok muszą zostać przekazane na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska do 31 marca 2023 roku. 

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie? 

Wsparcie w załatwianiu formalności związanymi z gospodarką odpadami w warsztacie zapewnia Bio Service. Do dyspozycji właścicieli serwisów są eksperci w obszarze prawo środowiskowego, którzy gotowi są do udzielenia niezbędnych konsultacji oraz do wypełnienia potrzebnych wniosków lub sporządzenia obowiązkowych raportów. 

Bezpośrednio przed kolejnymi przepisowymi terminami zapotrzebowania na wymienione wyżej usługi może być znacznie zwiększone. Dlatego zachęcamy do skorzystania z oferowanych rozwiązań odpowiednio wcześniej. 

Każdy warsztat samochodowy może skorzystać z platformy Bio Service


Czytaj także:


Poznaj swoje prawa podczas kontroli WIOŚ

Szybki, wygodny dostęp do Bio Service - dołącz dzisiaj!

Utylizacja opon - co zrobić ze starymi oponami?

Sprawdź warunki skupu akumulatorów w Bio Service

2023-02-02
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
28 lutego - raport dla warsztatów serwisujących pojazdy z klimatyzacją
2023-01-30
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Raport KOBiZE – lakierowanie, spawanie, użytkowanie auta służbowego
2023-01-24
Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?
Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?
Świąteczne życzenia od Bio Service
2022-12-23
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Formularz rejestracyjny Bio Service
2022-12-20
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service