Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

2023-01-30
Mikołaj Rutkowski
Na jakich firmach spoczywa obowiązek wypełnienia sprawozdania w Banku Danych Sprawozdań (BDS)? W jaki sposób warsztaty powinny raportować zużycie czynnika klimatyzacji? Eksperci Bio Service przedstawiają zestaw porad w tym zakresie oraz oferują usługę złożenia tego dokumentu w imieniu klienta.
28 lutego - raport dla warsztatów serwisujących pojazdy z klimatyzacją
28 lutego - raport dla warsztatów serwisujących pojazdy z klimatyzacją
 1. Kto powinien przekazać sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS?
 2. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie za rok 2022 w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową?
 3. Czym jest Bank Danych Sprawozdań?
 4. Za niezłożenie raportu do BDS grozi kara pieniężna
 5. Wpływ SZWO i F-GAZÓW na środowisko
 6. Bio Service – kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska

Kto powinien przekazać sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS?

Obowiązkiem złożenia sprawozdania objęte są podmioty, które w swojej działalności:
 • przywożą lub wywożą wspomniane substancje i gazy z kraju,
 • przywożą lub wywożą produkty i urządzenia zawierające F-GAZY lub SZWO, w tym systemy klimatyzacji, gaśnice, systemy przeciwpożarowe,
 • stosują F-GAZY lub SZWO w różnych procesach technologicznych, w tym w produkcji, instalacji oraz serwisowaniu systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, systemów przeciwpożarowych, gaśnic oraz innych produktów i urządzeń*,
 • prowadzą odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO*.

* w rozumieniu definicji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014.

Załóż konto w Bio Service

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie za rok 2022 w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową?

Termin: 28 lutego 2023 roku, wtorek 
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań (BDS)
Opracowanie sprawozdaniania w zakresie SZWO i F-GAZÓW możesz zlecić specjalistom Bio Service.

Sprawozdanie za rok 2022 firmy muszą złożyć do 28 lutego 2023 roku. Jego elementy oraz termin wypełnienia reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dokument należy składać za pomocą elektronicznego formularza w BDS. Jeśli  firma nie jest zarejestrowana na platformie bds.ichp.pl, trzeba zacząć od rejestracji w bazie.

Raport jest podzielony na sekcje, w których należy wskazać, jakie substancje były wykorzystane w firmie wykorzystanych, ich ilości oraz szczegóły dotyczące użycia w poszczególnych obszarach działalności. Informacje wprowadza się do 8 sekcji:

 1. SZWO-FGC – wskazanie rarportowanej substancji lub mieszaniny
 2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Zastosowanie
 6. Odzysk, recycling, regeneracja lub zniszczenie we własnym zakresie
 7. Substancja lub mieszanina zmagazynowana
 8. Substancja lub mieszanina utracona 

        Na końcu formularza znajduje się przycisk "Zapisz" oraz "Przekaż sprawozdanie". Przed kliknięciem w ten ostatni, warto dwa raz sprawdzić, czy dane wprowadzone zostały poprawnie oraz czy finalny bilans substancji się zgadza.

        Ważne!
        Zaraportowana ilość substancji lub mieszaniny zmagazynowanej na 1 stycznia, przywiezionej spoza Polski, zakupionej w Polsce oraz odzyskanej powinna być dokładnie taka sama jak ilość wywieziona poza Polskę, przekazana w Polsce (sprzedaż lub przekazanie do recyklingu, regeneracji, zniszczenia), zastosowana, zniszczona, utracona oraz zmagazynowana na 31 grudnia.

        Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

        Opracowanie sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO można zlecić specjalistom Bio Service. Zaoszczędzony w ten sposób czas będzie mógł być przeznaczony na obsługę klientów oraz rozwój firmy.

        Czym jest Bank Danych Sprawozdań?

        Bank Danych Sprawozdań to system informatyczny przeznaczony specjalnie do celu gromadzenia informacji o zużyciu wspomnianych substancji. Administratorem portalu jest Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego a jego działanie jest finansowane ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

        Za niezłożenie raportu do BDS grozi kara pieniężna

        Brak złożenia sprawozdania lub złożenie niekompletnych informacji może skutkować karą finansową w wysokości nawet 4500 zł. (na podstawie art. 47 wspomnianej wyżej ustawy). Dlatego ważne jest, aby podmioty zobowiązane do wypełnienia raportu przestrzegały terminów i dostarczały BDS wszystkie wymagane informacje.

        Kara administracyjna za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych

        F-GAZY i SZWO – co to jest?

        SZWO to substancje zubożające warstwę ozonową. Chemicznie są one pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu). Te substancje chemiczne znalazły zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki (m.in. jako czynniki chłodnicze, środki spieniające, rozpuszczalniki, środki gaśnicze czy składnik sprayów). Zawierają w sobie atomy chloru, bromu lub fluoru, które wykazują potencjał niszczenia ozonu, będącego składnikiem atmosfery, chroniącym nas przed promieniowaniem ultrafioletowym docierającym do Ziemi ze słońca. Z uwagi na tę cechę są sukcesywnie zastępowane przez inne związki, w tym F-GAZY. Wciąż jednak można je znaleźć w starszych urządzeniach oraz w klimatyzacji w niektórych pojazdach.

        Skrótem F-GAZY określamy różne fluorki stosowane współcześnie jako czynniki chłodzące (w przepisach określane są przeważnie jako FGC, co jest skrótem nazwy fluorowane gazy cieplarniane). Używa się ich w zamkniętych obiegach chłodniczych, gdzie podczas krążenia podlegają one cyklowi przemian termodynamicznych. W ten sposób F-GAZY regulują temperaturę w konkretnej instalacji. F-GAZY wykorzystywane są w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji, w gaśnicach, w stacjonarnych i ruchomych urządzeniach lub systemach ochrony przeciwpożarowej, ale także w pompach ciepła oraz rozdzielnicach elektrycznych.

        Fluorowane gazy cieplarniane – wpływ na środowisko

        F-GAZY to substancje, stosowane zarówno w lodówkach, jak i układach klimatyzacji w samochodach, które zastąpiły czynniki chłodnicze niszczące warstwę ozonową, Same jednak również nie są obojętne dla środowiska – należą one do grupy gazów cieplarnianych, a więc ich użycie wpływa na postępujące zmiany klimatyczne. Co więcej, ich wpływ na efekt cieplarniany jest wielokrotnie wyższy niż dwutlenku węgla.

        Jak bardzo substancja przyczynia się do efektu cieplarnianego mierzy się wskaźnikiem GWP (ang. Global Warming Potential). GWP został tak skalkulowany, że dla dwutlenku gazu jest on równy 1. W efekcie wskaźnik wyraźne ilustruje, w jakim stopniu określona substancja pochłania ciepło w porównaniu do dwutlenku węgla. W przypadku popularnego czynnika chłodniczego R123a wartość GWP wynosi 1430, czyli pochłania on  ciepło aż 1430 razy lepiej niż dwutlenek węgla! W związku z tym przepisy unijne zakazały stosowania go w klimatyzacji w nowych pojazdach od 2017 roku.

        Obecnie gaz R134a w nowych samochodach zastąpił czynnik chłodniczy R1234yf, który ma GWP o wartości 4, czyli kilkaset razy mniej niż jego poprzednik. Te dwie substancje bywają więc nazywane "starym" i "nowym" czynnikiem. Niezależnie od tego, jaki gaz jest używany podczas obsługi pojazdów z klimatyzacją, jego wykorzystanie trzeba w odpowiedni sposób raportować.

        Kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska

        Bio Service to platforma oferująca możliwość zlecania online odbioru odpadów warsztatowych oraz wsparcie w obsłudze formalności związanych z przepisami o ochronie środowiska. Do dokumentów, których opracowanie mogą zlecić użytkownicy Bio Service należą:
        • sprawozdanie w zakresie SZWO i F-GAZÓW,
        • raport KOBiZE,
        • raport o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi,
        • informacja o korzystaniu ze środowiska.

        Warsztat może zamówić każdy raport oddzielnie lub pakiet obejmujący wszystkie dokumenty. Ponadto jedną z dostępnych na platformie usług jest prowadzenie kompleksowej, całorocznej obsługi systemu BDO dla warsztatu.

        Ważne!
        28 lutego mija termin złożenia za poprzedni rok zarówno sprawozdania w zakresie SZWO i F-GAZÓW, jak i raportu KOBiZE.

        Bio Service od lat pomaga warsztatom w Polsce w prowadzeniu gospodarki odpadami i przestrzeganiu przepisów prawa środowiskowego. W razie dodatkowych pytań dotyczących oferty platformy, zapraszamy do kontaktu.

        Czytaj także:

        Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?

        Nowy sposób logowania do Bio Service

        Utylizacja opon - co zrobić ze starymi oponami?

        Skup akumulatorów – sprawdź cenę złomu w Bio Service!

        Szkolenie BDO - obejrzyj nagranie
        2023-09-29
        Obejrzyj webinar o BDO – link aktywny do 08 października
        Obejrzyj webinar o BDO – link aktywny do 08 października
        BDO w warsztacie motoryzacyjnym
        2023-09-19
        BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
        BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
        Odbiory odpadów możesz zlecić na platformie Bio Service
        2023-07-31
        Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
        Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
        Sprzedawaj używane części na Inter Cars Marketplace!
        2023-06-26
        Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
        Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
        Bio Service wyróżniony podczas gali Listki CSR "Polityki"
        2023-06-20
        Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
        Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
        Opony do utylizacji przekaż na www.bio-service.pl
        2023-05-17
        Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
        Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon