Raport KOBiZE – do kiedy i jak złożyć?

2023-01-24
Jakie dane wymagają wprowadzenia do krajowej bazy KOBiZE? Kiedy i gdzie należy wypełnić dokument? Skorzystaj z porad specjalistów Bio Service albo zamów usługę przygotowania raportu w Twoim imieniu.
Raport KOBiZE – lakierowanie, spawanie, użytkowanie auta służbowego
Raport KOBiZE – lakierowanie, spawanie, użytkowanie auta służbowego
 1. Co to jest KOBiZE?
 2. Kto podlega pod obowiązek raportowania emisji?
 3. Do kiedy złożyć raport KOBiZE za 2022 rok?
 4. Gazy cieplarniane i inne substancje w warsztacie
 5. Jak wypełnić raport do KOBiZE?
 6. Kara za niezłożenie w terminie raportu do krajowej bazy
 7. Terminy innych raportów środowiskowych

Co to jest KOBiZE?  

KOBiZE to skrót pod którym kryje się nazwa Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, który powstał w 2005 roku w celu limitowanie ilości gazów cieplarnianych i pyłów, które mogą być emitowane przez energochłonny przemysł,  producentów energii, linie lotnicze oraz transport drogowy i morski. W każdym roku Unia Europejska określa pewien pułap uprawnień do emisji. Przedsiębiorstwa mają przyznawaną określoną pulę, natomiast jeśli zamierzają wyemitować więcej np. dwutlenku węgla, muszą dokupić dodatkowe uprawnienia.

W jaki sposób ten skomplikowany system dotyczy mniejszych firm, które nie mają nic wspólnego z wielkimi węglowymi elektrowniami lub spalającymi tony paliwa liniami lotniczymi?

Kto podlega pod obowiązek raportowania emisji? 

Sporządzić sprawozdanie KOBiZE, niezależnie od wielkości emisji, muszą przedsiębiorcy oraz inne podmioty korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje gazów i pyłów do środowiska (np. spółdzielnie, szkoły, wytwórcy rolni, a nawet osoby fizyczne, jeśli posiadają piec na tyle duży, że wymaga stosownego pozwolenia). Przepisy nakładające ten obowiązek zawarte są w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wymogiem raportowania firmy zostają objęte już za samo użytkowanie samochodu służbowego, który spalając paliwo, produkuje przecież gazy cieplarniane. Celem Unii Europejskiej jest całościowe ograniczenie wielkości emisji, dlatego przepisy dotyczące raportowania nie ograniczają się wyłącznie do największych emitentów.

Kliknij, aby założyć konto na platformie Bio Service

Raport KOBiZE 2022 – do kiedy złożyć? 

Termin: 28 lutego 2023 roku, wtorek 
Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

Raport do KOBiZE należy złożyć w terminie do końca lutego każdego roku (za rok poprzedni). W tym celu należy zalogować się w portalu krajowabaza.kobize.pl, używając swojego loginu i hasła. Jeżeli firma ich nie ma, konieczne jest utworzenie konta w systemie. Aby to zrobić, potrzebny będzie dostęp do profilu zaufanego lub e-dowodu oraz szereg danych dot. firmy: nazwa rejestrowa, adres, numer REGON, KRS i NIP.

Po utworzeniu i aktywacji konta uzyskuje się dostęp do systemu, w którym można wprowadzić wymagane dane. Cały proces jest dość wymagający, dlatego zdecydowanie odradzamy planowanie tego na ostatnie dni lutego. Wsparcie w rejestracji oraz złożeniu raportu oferują specjaliści Bio Service.

Ważne!
Zakres informacji zawartych w raporcie będzie stanowił jeden z elementów, na których podstawie firma będzie musiała do końca marca wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska.

Kalendarz w warsztacie

Gazy cieplarniane i inne substancje w warsztacie 

Niczym zaskakującym nie jest w warsztacie samochodowym użytkowanie firmowych aut (i innych pojazdów). Już to przekłada się na konieczność opracowania raportu KOBiZE i wskazania w nim ilości zużytego paliwa oraz jego rodzaju (np. benzyna, olej napędowy). 

Dodatkowo w przypadku warsztatów motoryzacyjnych działaniami, które wpływają na środowisko w zakresie emisji może być lakierowanie, spawanie lub korzystanie z własnej kotłowni.

Ważne!
Korzystanie z instalacji emitującej gazy i pyły wymaga odpowiedniego pozwolenia. Eksperci Bio Service mogą w imieniu firmy przeprowadzić proces uzyskania potrzebnego dokumentu. 

Jak wypełnić raport do KOBiZE? 

Wypełniając raport, trzeba wprowadzić dane dotyczące osobno każdej użytkowanej instalacji i urządzenia, w tym m.in.: 

 • rodzaj wykorzystywanych w instalacjach i urządzeniach substancji,
 • sposób ich wprowadzenia do powietrza,
 • lista substancji biorących udział w emisji,
 • wielkość emisji,
 • sposób pozyskania informacji o emisji.

W raporcie do KOBiZE powinna zostać przedstawiona wielkość emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć proekologicznych firmy (jeśli firma takie działania podejmuje). Mogą to być na przykład inwestycje w odnawialne źródła energii.

Powyższa lista ogólnie przedstawia zakres raportu. Zakładek do wypełnienie jest dużo i wymagają one podania drobiazgowych danych. Wyzwaniem jest m.in. wskazanie konkretnych substancji wymagających zaraportowania, będących tylko składnikiem używanego produktu albo konsekwencją wykonania jakiejś pracy w warsztacie np. spawania.

Rozwiązaniem, które pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy jest zlecenie przygotowania raportu KOBiZE specjalistom Bio Service. Skorzystanie z tej usługi da pewność właściwego i terminowego przygotowania sprawozdania, a tym samym uniknięcia późniejszego, gorączkowego uzupełniania formalności lub konieczności tłumaczenia się przed inspektorami WIOŚ.

Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

Kara za niezłożenie w terminie raportu do krajowej bazy 

Sam Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie może nałożyć na firmę sankcji za niezłożenie raportu w terminie. Jego brak jest jednak uchybieniem, którego raczej nie przegapią kontrolerzy WIOŚ. Ten organ ma już prawo do nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska, dlatego zdecydowanie odradzamy pomysł zignorowania tego obowiązku.

Raporty środowiskowe – inne terminy 

Raport KOBiZE to nie jedyny z dokumentów, o których muszą pamiętać w pierwszym kwartale osoby odpowiedzialne za kwestie środowiskowe w serwisach motoryzacyjnych. Wśród obowiązków administracyjnych warsztatów jest sprawozdanie o wytwarzanych odpadach, informacja o korzystaniu ze środowiska, czy tzw. sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO.

Bio Service od lat pomaga warsztatom w Polsce w prowadzeniu gospodarki odpadami i przestrzeganiu przepisów prawa środowiskowego. W razie dodatkowych pytań dotyczących oferty platformy, zapraszamy do kontaktu.

Czytaj także:

Sprawdź terminy środowiskowe w 2023 r.

Szybki, wygodny dostęp do Bio Service

Jak prawidłowo zutylizować akumulator?

Utylizacja opon - co zrobić ze starymi oponami?

2023-02-02
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
Katalog odpadów – kody odpadów wykorzystywane w ewidencji BDO
28 lutego - raport dla warsztatów serwisujących pojazdy z klimatyzacją
2023-01-30
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS
Kalendarz w warsztacie - terminy sprawozdań środowiskowych
2023-01-05
Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska
Sprawdź terminy sprawozdań środowiskowych i raportów dot. ochrony środowiska
Świąteczne życzenia od Bio Service
2022-12-23
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Świąteczne życzenia od Bio Service i Inter Cars
Formularz rejestracyjny Bio Service
2022-12-20
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service
Wygodniejszy dostęp do platformy Bio Service