Bio Service

Opony samochodowe zimą – co po wymianie?

2021-12-08
Mikołaj Rutkowski
Sezon wymiany opon samochodowych trwa. Wielu właścicieli aut, zakładając „zimówki”, chce pozbyć się starego ogumienia.

Część kierowców chciałaby je zostawić u swoich mechaników i wulkanizatorów. Zająć się powierzonymi w takiej sytuacji oponami pomoże firmom motoryzacyjnym Bio Service.

W ostatnich latach na polski rynek trafia rocznie ponad ćwierć miliona ton opon[i]. Odzyskanych musi zostać 75% tonażu produktów, które trafiły na rynek w roku poprzednim. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy o odpadach, która implementuje w tym zakresie prawo Unii Europejskiej. Ich celem jest oczywiście przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, wzrostowi ilości odpadów w Europie oraz powstawaniu dzikich wysypisk.

Jak zamówić odbiór opon w Bio Service?

W roku 2020 mechanicy zlecili za pośrednictwem Bio Service odbiór blisko 400 tys. sztuk opon. W tym roku ten wynik zostanie pobity. Już w listopadzie zbliżył się bowiem do 600 tys. sztuk!

Najwygodniejszym sposobem na zgłoszenie do odebrania zużytych opon jest skorzystanie z platformy BS BIO. Jest to aplikacja udostępniona przez Bio Service, służąca do zamawiania przez serwisy samochodowe i motocyklowe odbioru odpadów warsztatowych, w tym opon, akumulatorów i zużytych tarcz hamulcowych.

– Po wypełnieniu w BS BIO informacji dotyczących odpadu – jego kodu oraz ilości – system automatycznie podliczy wszystkie koszty oraz wskaże kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić za odbiór lub jaką można za niego otrzymać. Gotowe zgłoszenie trafia do operatora logistycznego, z którym warsztat ustala datę odbioru – wyjaśnia Adrian Siemiński, ekspert Bio Service.

Po odebraniu odpadów przez operatora, serwis otrzymuje potwierdzenie tego faktu w BDO oraz fakturę. Nie musi przy tym wypełniać obowiązkowej Karty Przekazania Odpadu. Aplikacja BS BIO w tym zakresie jest  zintegrowana z państwowym systemem BDO. Karta wypełni się więc automatycznie na podstawie danych podanych w zgłoszeniu.

Jeśli warsztat chce zgłosić przekazanie opon przed końcem grudnia, powinien się pośpieszyć. Wprawdzie czasu na umówienie odbioru wydaje się być sporo, jednak zainteresowanie usługą w tej części roku jest wyjątkowo wysokie.

Co się dzieje ze zużytymi oponami?

Opony, które zakończyły swój motoryzacyjny żywot, mogą być wykorzystane do produkcji specjalnego granulatu albo poddane odzyskowi energetycznemu. W pierwszym przypadku rozdzielane są części składowe opony, czyli guma, drut i wzmacniające strukturę produktu włókno. Następnie guma jest rozdrabniana. Powstały w ten sposób granulat może być wykorzystany do produkcji m.in. boisk sportowych, nawierzchni placów zabaw albo elementów bezpieczeństwa drogowego.Odzysk energetyczny natomiast polega na spaleniu opon w piecach przemysłowych. W Polsce najczęściej są to urządzenia w cementowaniach, gdzie oponami zastępuje się węgiel. Cały proces musi odbyć się w bardzo wysokiej temperaturze, co zapobiega emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W zwykłych warunkach nie jest to możliwe, dlatego opony mogą byś spalane wyłącznie w piecach specjalnie do tego przystosowanych.

Bio Service – wygodnie i odpowiedzialnie

Warsztaty wytwarzają w związku ze swoją codzienną pracą szereg różnorodnych odpadów. Każdym z nich należy się odpowiednio zająć. To kwestia zarówno przestrzegania prawa, jak i odpowiedzialności wobec środowiska oraz społeczeństwa. Wymogi wynikające z przepisów pomaga spełnić serwisom samochodowym i motocyklowym Bio Service.

Korzystając ze wsparcia Bio Service, mechanicy nie tylko mogą wygodnie gospodarować odpadami i sprawnie przekazywać je uprawnionym podmiotom, ale zapewaniją sobie także porządek w dokumentach. Jest to możliwe dzięki usługom doradczym dostarczanym przez zespół ekspertów w obszarze prawa środowiskowego.

Dodatkowo Bio Service oferuje zwrot części kosztów poniesionych w związku ze spełnianiem wymogów środowiskowych. Dowiedz się więcej na ten temat w zakładce Refundacja.

Poznaj korzyści wynikające z rejestracji na platformie Bio Service w zakładce Usługi.
__________
[i] Według raportu GUS "Transport drogowy w Polsce" w 2017 roku było to 281 100,5 tony, a rok później 274 448 ton. Zbiorcze dane GUS za rok 2019 i 2020 nie są jeszcze dostępne.

Bio Service wyjaśnia zawiłości BDO
2022-05-12
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe
2022-04-29
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
Korzyść dla Twojego warsztatu i dla środowiska – obejrzyj film
2022-04-14
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Daj się poznać jako EkoWarsztat!
Skup akmulatorów - cena za kg
2022-03-28
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – nowe, lepsze ceny!
Skup akumulatorów oraz tarcz i bębnów hamulcowych – nowe, lepsze ceny!
2022-03-01
Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!
Jak pomagamy Ukrainie – 1 mln zł na pomoc humanitarną!
15 marca - sprawozdanie o odpadach
2022-02-28
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach - pamiętaj o terminie
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach - pamiętaj o terminie