Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami

2022-01-03
Mikołaj Rutkowski
Czas do końca pierwszego kwartału to co roku okres podsumowań i przygotowywania raportów. Nie inaczej jest w obszarze prawa środowiskowego i gospodarowania odpadami w warsztacie.
Ułatwienia w administracji gospodarką odpadów
Ułatwienia w administracji gospodarką odpadów

Do marca właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą pochylić się nad kilkoma formalnymi obowiązkami. Do ostatecznych terminów na wywiązanie się z nich pozostało jeszcze sporo czasu, nie warto jednak odkładać tych zadań na ostatnią chwilę.

Właściciele warsztatów muszą w ciągu roku kilkukrotnie wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego wobec administracji publicznej. Poniżej prezentujemy daty składania raportów w pierwszym kwartale 2022 roku, o których powinni oni pamiętać.

Terminy, o których powinien pamiętać właściciel warsztatu

1. Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE)

Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Sporządzenie raportu dla KOBiZE oraz przeprowadzenie rejestracji firmy w systemie można zlecić ekspertom Bio Service.

W raporcie o emisjach przygotowanym dla KOBiZE należy przedstawić wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery oraz wielkość emisji zredukowanej dzięki tym działaniom.

Ważne!

Gazy i pyły mogą być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi.
Eksperci Bio Service pomagają uzyskać zgodę na użytkowanie instalacji emitującej gazy i pyły.

2. Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO

Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań

W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych. Złożyć go muszą podmioty przywożące i wywożące te substancje oraz firmy, które stosują je w swojej działalności.

W przypadku warsztatów samochodowych sprawozdanie dotyczy przede wszystkim serwisów, które mają w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji.

3. Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO

Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: Baza Danych o Odpadach

Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów nie muszą uiszczać opłaty rocznej.

4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Termin: 15 marca 2022 roku, wtorek
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski
Przygotowanie sprawozdania można powierzyć specjalistom Bio Service.

Roczne sprawozdanie wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji.

Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach.

Korzystanie z usług Bio Service upraszcza gospodarowanie odpadami w warsztacie. Dzięki integracji z systemem BDO, Karty Przekazania Odpadu wypełniane są automatycznie, jeśli odbiór został zlecony w ramach usługi Bio Service. Dowiedz się więcej!

5. Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej

Termin: 31 marca 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski
Sprawozdanie może dla warsztatu przygotować Bio Service.

Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą rokrocznie przedstawiać wykaz przestawiający zakres tego wpływu. Sprawozdanie dotyczące korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane informacje. Zawarte w nim są więc informacje o ewentualnym składowaniu odpadów oraz dane dotyczące wprowadzonych do atmosfery w minionym roku gazów oraz pyłów.

Sprawozdanie obowiązkowo zawiera także podsumowanie opłat należnych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 274 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska). Wniesione one muszą być na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca.
_________

Wsparcie w załatwianiu formalności związanymi z gospodarką odpadami w warsztacie zapewnia Bio Service. Do dyspozycji właścicieli serwisów są eksperci w obszarze prawo środowiskowego, którzy gotowi są do udzielenia niezbędnych konsultacji oraz do wypełnienia potrzebnych wniosków lub sporządzenia obowiązkowych raportów.

Bezpośrednio przed kolejnymi przepisowymi terminami zapotrzebowania na wymienione wyżej usługi może być znacznie zwiększone. Dlatego nie warto czekać ze zgłoszeniem chęci skorzystania z nich do ostatniej chwili.


BDO w warsztacie motoryzacyjnym
2023-09-19
BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
BDO bez tajemnic – bezpłatne szkolenie online
Odbiory odpadów możesz zlecić na platformie Bio Service
2023-07-31
Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
Wykorzystaj lato na uporządkowanie warsztatu
Sprzedawaj używane części na Inter Cars Marketplace!
2023-06-26
Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
Złogi towarowe – jak zarobić na ich sprzedaży?
Bio Service wyróżniony podczas gali Listki CSR "Polityki"
2023-06-20
Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
Specjalne wyróżnienie dla programu Bio Service
Opony do utylizacji przekaż na www.bio-service.pl
2023-05-17
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
Przekaż zużyte ogumienie po sezonie wymiany opon
SENT to system monitorowania transportu towarów wrażliwych
2023-04-26
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?
System  SENT a odbiór odpadów – kogo dotyczy elektroniczny system monitorowania przewozu towarów przez terytorium Polski?