Bio Service

Ekologiczny warsztat samochodowy – jak nim zostać?

2021-07-20
Przemysław Sałek

Usługi doradcze w ramach programu Bio Service pomagają serwisom samochodowym wypełniać różnego rodzaju obowiązki prawne z zakresu ochrony środowiska i stawać się bardziej eko. Na co dokładnie można liczyć korzystając z usług doradczych Bio Service?

Bio_logo_2.png

Działalność związana z prowadzeniem warsztatu samochodowego powoduje powstawanie odpadów i zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Każdy serwis świadczący usługi w sektorze automotive powinien więc mieć na względzie odpowiednie zagospodarowania odpadów i zanieczyszczeń.

Szczęśliwie dla środowiska, coraz więcej serwisów samochodowych stara się funkcjonować z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i ekologicznych, a także odpowiednio utylizuje szkodliwe odpady. Dzieje się tak z wielu względów, m.in. z uwagi na liczne środowiskowe obowiązki prawne, których ewentualne lekceważenie naraża warsztaty na poważne konsekwencje finansowe.

Wiele serwisów, pomimo szczerych chęci, nie wie jednak nadal, jak należycie wypełniać obowiązki prośrodowiskowe, by być ekologicznym warsztatem samochodowym, dbającym właściwie o recykling i utylizację wytwarzanych odpadów. Dlatego warsztaty poszukują wsparcia wśród zewnętrznych podmiotów, takich jak Bio Service.

Usługi doradcze w ramach Bio Service są bardzo szerokie. W dużym skrócie można je jednak podzielić na cztery bloki: konsultacje i kontrole, wnioski i sprawozdania, uzyskanie pozwoleń oraz szkolenia – wymienia Wojciech Kopacz, Menedżer Projektu Bio Service. I dodaje: – Każdy z tych bloków tematycznych zawiera liczne usługi doradcze, których zadaniem jest przybliżanie naszych klientów do bycia ekologicznym warsztatem samochodowym.

Przykładowe usługi doradcze dla warsztatów

 1. Konsultacje i kontrole:
 • bieżące prowadzenie ewidencji odpadów;
 • konsultacje specjalisty ds. ochrony środowiska;
 • prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.
 1. Wnioski i sprawozdania:
 • opracowanie wniosku rejestracyjnego do BDO;
 • sprawozdanie z wytworzonych odpadów;
 • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
 1. Uzyskanie pozwoleń:
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 1. Szkolenia:
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie e-learningu dla pracowników;
 • przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego bhp.

Więcej informacji o usługach doradczych świadczonych warsztatom poprzez program Bio Service można znaleźć TUTAJ.

2022-01-20
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
Kontrola WIOŚ - prawa przedsiębiorcy
2022-01-19
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
Uprawnienia inspektorów WIOŚ - wyjaśniamy
2022-01-13
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
Co zrobiliśmy i co planujemy w 2022 roku?
2022-01-03
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami
2021-12-08
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?
Opony samochodowe zimą – co po wymianie?
2021-11-22
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO
Bio Service upraszcza pracę w systemie BDO