Informacja o korzystaniu ze środowiska oraz opłata środowiskowa – obowiązki przedsiębiorcy

2024-03-19
Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko, muszą do końca marca przedstaić informację o korzystaniu ze środowiska oraz uregulować opłatę środowiskową. Co zawiera taki dokument? Ile wynosi wynikająca z niego opłata?
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
Informacja o korzystaniu ze środowiska - 31 marca
 1. Czym jest opłata środowiskowa?
 2. Co zawiera informacja o sprawozdanie środowiskowe i od czego zależy wysokość opłaty?
 3. Czym jest korzystanie ze środowiska?
 4. Kto musi uiszczać opłatę za korzystanie ze środowiska?
 5. Do kiedy należy uiścić opłatę środowiskową?
 6. Co grozi za brak opłaty środowiskowej?
 7. W jaki sposób należy dopełnić formalności dotyczących sprawozdania i opłaty środowiskowej?

Czym jest opłata środowiskowa?

Opłata za korzystanie ze środowiska (potocznie nazywana opłatą środowiskową) ma stanowić swego rodzaju rekompensatę dla otoczenia oraz państwa za negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Jednocześnie ma ona zachęcać przedsiębiorców do ograniczenia tego wpływu. Im mniejszy bowiem zakres korzystania ze środowiska, tym niższa jest należność wobec państwa. Opłata środowiskowa pełni więc zarówno funkcję kompensacyjną, jak i prewencyjną. Ta należność jest bezpośrednio związana z informacją o korzystaniu ze środowiska, która jest obowiązkowym dokumentem sporządzanym rokrocznie przez przedsiębiorców wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Warto pamiętać, żeopłata środowiskowa i opłata rejestrowa BDO to niezwiązane ze sobą obowiązki.

Załóż konto w Bio Service

Co zawiera informacja o sprawozdanie środowiskowe i od czego zależy wysokość opłaty?

Informacja o korzystaniu ze środowiska to dokument, który zawiera dane o zakresie oddziaływania na środowisko danej firmy oraz wskazuje wysokość należnych z tego tytułu opłat. Informacja obejmuje dane dotyczące trzech rodzajów korzystania ze środowiska:

 • o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • o wielkości emisji gazów cieplarnianych,
 • o składowanych odpadach.

Podstawą wypełnienia tych wykazów są dane z ewidencji prowadzonych przez firmę. Powinny one być zebrane już wcześniej, ponieważ do końca lutego przedsiębiorcy muszą złożyć w odpowiednich miejscach raport KOBiZE (dot. emisji gazów lub pyłów do powietrza) oraz sprawozdanie dot. emitowanych gazów cieplarnianych. Dane o odpadach natomiast są podsumowywane już w sprawozdawaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi, które należy złożyć dwa tygodnie przed informacją o korzystaniu ze środowiska (do 15 marca).

Na podstawie zebranych w dokumencie wykazów oraz jednostkowych stawek opłat określonych w kilkudziesięciostronicowym obwieszczeniu Ministra Klimatu, osoba opracowująca informację wylicza we własnym zakresie wysokość należnej opłaty.

Czym jest korzystanie ze środowiska?

Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje każdemu i - zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą - obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu. Korzystanie ze środowiska, którego zakres trzeba przedstawić w informacji o korzystaniu ze środowiska, to takie, które wykracza poza korzystanie powszechne. Może ono być regulowane dodatkowymi obostrzeniami (w tym np. obowiązkiem uzyskania pozwolenie lub zgłoszenia instalacji) i wymaga raportowania.

Kto musi uiszczać opłatę za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska został nałożony na podmioty korzystające ze środowiska w rozumieniu ustawy. Należą do nich:

 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą, dotyczącą leśnictwa oraz rybactwa,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami według definicji ustawowej,
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to zezwolenia.

Przedsiębiorca oraz inne podmioty nie mają obowiązku jej uiszczenie tylko, kiedy wyliczona roczna opłata nie przekracza 800 zł dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska. W takim przypadku składa on tylko odpowiednie sprawozdanie. Wymóg jego złożenia jest zniesiony, jeśli należna opłata została obliczona na poziomie niższym niż 100 zł. Wynika to z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do kiedy należy uiścić opłatę środowiskową?

Opłatę należy przelać do 31 marca na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 


Co grozi za brak opłaty środowiskowej?

Przedsiębiorca, który mimo obowiązku nie rozlicza się z opłaty środowiskowej naraża się na poważne konsekwencje, w tym na administracyjną karę pieniężną oraz na zapłatę zaległości powiększonych o odsetki.

Ważne!
Sankcje mogą zostać nałożone nawet za okres do 5 lat wstecz.

Ponadto, jeśli firma wnioskuje o dotację, niewywiązanie się ze wspomnianych obowiązków może skutkować odmową jej przyznania. Jeśli przedsiębiorca otrzymał taką dotacje, to zignorowanie obowiązku uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska może skutkować żądaniem zwrotu przydzielonych środków.

W jaki sposób należy dopełnić formalności dotyczących sprawozdania i opłaty środowiskowej?

Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronach urzędowych. W sieci można odnaleźć także kalkulatory dotyczące poszczególnych sposobów korzystania ze środowiska. Odpowiedzialność za właściwe opracowanie dokumentu oraz uiszczenie opłaty spoczywa na przedsiębiorcy. Aby wszystko się zgadzało, osoba zajmująca się tym obszarem w firmie musi poświęcić na to trochę czasu i sporo uwagi.

Wyjściem, które warto rozważyć jest powierzenie tej pracy specjalistom Bio Service. Zlecając im kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z informacją o korzystaniu ze środowiska oraz opłatą środowiskową, firma ma pewność, że zostanie to zrobione właściwie i odpowiednim terminie. Zaoszczędzony w firmie czas będzie mógł być wtedy przeznaczony na inne zadania wymagające uwagi.

Bio Service - zadbajmy razem o Twój warsztat

Czytaj także:

Opłata roczna za wpis do BDO i opłata środowiskowa - kogo dotyczą i na czym polegają?

Wygodnie spełniaj wymogi środowiskowe z Bio Service

Skup akumulatorów - sprawdź cenę złomu w Bio Service!

Zużyty olej silnikowy - gdzie oddać stary olej?

Ewidencja odpadów - bezpłatne szkolenie Bio Service
2024-05-13
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Ewidencja odpadów w warsztacie w 2024 roku – bezpłatne szkolenie
Miejsce magazynowania odpadów
2024-05-08
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Zasady magazynowania odpadów – przepisy dotyczące miejsca magazynowania
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
2024-03-29
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Najlepsze życzenia z okazji Wielkiejnocy
Pamiętaj o obowiązku rejestracji w systemie BDO!
2024-03-25
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Pamiętaj  o obowiązku rejestracji w BDO
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - 15 marca
2024-03-11
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - do kiedy złożyć raport BDO za 2023 rok?